OP WEG NAAR...

Tussenstand 2016

2016 is een belangrijk en spannend jaar voor A2 Maastricht omdat we rond de jaarwisseling de tunnel in gebruik willen nemen. Kijk hier hier voor een tussenstand van zaken.

A2-Actueel

In onze A2-Actueel aflevering van zondag 24 januari 2016 vertelt omgevingsmanager Bart Grote meer over de stapsgewijze ingebruikname van de A2-tunnel

Nieuwe wegaansluitingen

Om het verkeer van en naar de toekomstige A2-tunnelmonden bij knooppunt Europaplein en kruispunt Geusselt af te wikkelen, heeft bouwer Avenue2 afgelopen jaren nieuwe rijbanen aangelegd en bestaande verbreed en/of opgehoogd. Maar daar blijft het niet bij, want ook in 2016 gaat het werk verder, met de opbouw van nieuwe rijbanen voor het totale verkeerssysteem van A2 Maastricht.
Rijrichtingen bij knooppunt Europaplein na ingebruikname totale verkeerssysteem voor A2 Maastricht Rijrichtingen bij knooppunt Europaplein na ingebruikname totale verkeerssysteem voor A2 Maastricht

Hoe werkt de tunnel straks?

Vanaf eind 2016 zullen de dagelijkse routes bij Maastricht anders zijn. Dat zal best even wennen zijn. Via onze themapagina bereiden we u alvast zo goed mogelijk voor op het gebruik en functioneren van de dubbellaagse tunnel in Maastricht. 
Rijrichtingen rondom Geusselt na ingebruikname totale verkeerssysteem voor A2 Maastricht Rijrichtingen rondom Geusselt na ingebruikname totale verkeerssysteem voor A2 Maastricht

GEFASEERDE INGEBRUIKNAME TOTALE VERKEERSSYSTEEM A2 MAASTRICHT

Update 20 juli 2016

2016 is een belangrijk en spannend jaar voor A2 Maastricht: omstreeks de jaarwisseling willen we de A2-tunnel in gebruik nemen. Omdat er té weinig ruimte is om in één keer de vier buizen in gebruik te nemen én tegelijkertijd de stad bereikbaar te houden, doen we dit stap voor stap.

Totaal verkeerssysteem

De A2-tunnel is onderdeel van een totaal verkeerssysteem, dat zich uitstrekt over een lengte van 6 kilometer, tussen de knooppunten Kruisdonk en Europaplein. Om al het verkeer van en naar de toekomstige tunnel af te wikkelen, worden de rijbanen tussen Kruisdonk en Europaplein al sinds 2014 verbreed en/of opgehoogd. Tegelijkertijd bouwen we binnen de werkterreinen grote delen van nieuwe rijbanen op. Waar mogelijk sluiten we deze al aan op het wegennet. Maar dat lukt niet met alle rijbanen. Zowel bij Geusselt als Europaplein moeten we rekening houden met knelpunten.

VERKEERSKNELPUNTEN

Bij knooppunt Europaplein

Het eerste knelpunt komen we tegen bij Europaplein. Hier bevindt zich de fly-over, die de bovenste (N2) tunnelbuis richting zuiden straks verbindt met de John F. Kennedysingel. Die verbinding kunnen we echter pas realiseren als verkeer door de eerste drie tunnelbuizen gaat. Dan gaat de tijdelijke N2 bij Europaplein dicht en start de opbouw van de nieuwe aansluiting. 
Afbeelding 1: de fly-over bij Europaplein kunnen we pas aansluiten als de tijdelijke N2 afgesloten is Afbeelding 1: de fly-over bij Europaplein kunnen we pas aansluiten als de tijdelijke N2 afgesloten is
Afbeelding 2: de ingetekende rijrichtingen nemen we in gebruik als de fly-over bij Europaplein is aangesloten op de Kennedysingel Afbeelding 2: de ingetekende rijrichtingen nemen we in gebruik als de fly-over bij Europaplein is aangesloten op de Kennedysingel

Bij kruispunt Geusselt

Ook bij kruispunt Geusselt zitten er nog verschillende knelpunten in de weg van de volledige ingebruikname. Bijvoorbeeld ter hoogte van de Wielerbaan, waar bestaande én nieuwe rijbanen op elkaar moeten worden aangesloten. En pas als alle vier tunnelbuizen in gebruik zijn, kunnen we de Viaductweg aansluiten op de tunnelmond richting zuiden én de nieuwe rijbaan richting A2/A79. 
Afbeelding 1: ook rondom Geusselt moeten we rekening houden met verkeersknelpunten Afbeelding 1: ook rondom Geusselt moeten we rekening houden met verkeersknelpunten
Afbeelding 2: de aansluitingen voor de Viaductweg zijn als laatste aan de beurt Afbeelding 2: de aansluitingen voor de Viaductweg zijn als laatste aan de beurt

Meer informatie?

Volgt naar verwachting omstreeks oktober 2016. Kijk voor een tussenstand van zaken op www.a2maastricht.nl/tussenstand.