TEAM RTO

Ready To Operate

A2 Actueelfilmpje team RTO

ONDERTUSSEN IN DE TUNNEL...

Ready, set, go!

Geplaatst op 16 februari 2016

“Ready to Operate”, kortweg “RTO” betekent “klaar voor ingebruikname”. De mensen van dit team zorgen er samen voor dat alles en iedereen klaar is om de tunnel eind 2016 in gebruik te kunnen nemen.

Team RTO
Het team RTO bestaat uit mensen van verschillende organisaties, namelijk Rijkswaterstaat, Projectbureau A2 (opdrachtgever) en Avenue2 (opdrachtnemer). Avenue2 is als ontwerper en bouwer de eerste 7 jaar ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de tunnel. Daaromheen zit nog de verkeerskundige van de gemeente  Maastricht en de operationele hulpdiensten. Ook medewerkers van de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat in Helmond, die de tunnel op afstand bedient, zijn vertegenwoordigd in team RTO.

Uitwerken en testen
De verschillende systemen in de tunnel moeten voldoen aan de eisen die in de landelijke tunnelstandaard zijn vastgesteld. Er wordt veel tijd uitgetrokken voor het testen van alle apparatuur. Een veilig dagelijks gebruik van de tunnel wordt echter niet alleen bepaald door goed werkende technische voorzieningen, maar óók door de manier waarop betrokken organisaties met de tunnel in Maastricht omgaan. Procedures en werkprocessen worden daarom nauwkeurig beschreven en vastgelegd in plannen. Bijvoorbeeld als het gaat om verkeersmanagement, de manier van onderhoud en inspecties én hoe te handelen bij een incident (zoals een pechgeval) of noodsituatie (zoals een brand) in de tunnel. Voor al die plannen gelden verschillende toetsmomenten. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het uitwerken van die procdures door team RTO. Niets wordt daarbij aan het toeval overgelaten. Allerlei procedures en werkprocessen worden nauwkeurig beschreven en vastgelegd in plannen, waarvoor weer verschillende toetsmomenten gelden.

Opleiden en oefenen
De hulpdiensten en Rijkswaterstaat volgen speciale opleidingsprogramma’s zodat ze de toekomstige Koning Willem-Alexandertunnel goed leren kennen en precies weten wat ze straks in verschillende situaties moeten doen. Brandweerlieden van de regio Zuid-Limburg zijn al een tijd bezig met hun opleidingstraject. Zo ondergingen 44 bevelvoerders vorig jaar virtuele trainingen in het Regionaal Brandweeropleidings- en Oefencentrum in Margraten. En eind januari 2016 ging de Zuid-Limburgse brandweer oefenen in een ‘echte oefentunnel’ in Zwitserland. A2 Acuteel ging mee op reis en nam actief deel aan de oefeningen. Komende zondag, 21 februari, wordt deel 2 van deze brandweerspecial uitgezonden na het L1 nieuws van 17.30 uur. Dit jaar oefenen ook alle tijen samen in de A2-tunnel zelf.