BOVENGRONDS

Gasunie

De Gasunie bouwt!

De Gasunie renoveert in het hele land onderdelen van het regionale gastransportnet. De oudste onderdelen zijn intussen zo’n 50 jaar oud en naderen het einde van hun levensduur. Door het hele land vervangt de Gasunie grote delen van het gasnetwerk. De werkzaamheden zijn in 2013 begonnen en gaan nog lange tijd door: naar verwachting tot omstreeks 2030. Via de website www.gasuniebouwt kunt u meer lezen over de verschillende werkzaamheden en bekijken waar de Gasunie momenteel aan het gasnetwerk werkt.

LET OP: afblazen gasleidingen

Voordat een gasleiding wordt verwijderd wordt de leiding eerst afgeblazen, zodat deze helemaal vrij is van resterend gas. Het gas dat vrijkomt tijdens het afblazen kan een krachtig, sissend geluid veroorzaken dat in de omgeving goed hoorbaar is. En soms is het afblazen merkbaar door geur en ruiken omwonenden aardgas. Volgens planning blaast de Gasunie leidingen leeg in de volgende weken:
  • Maandag 11 – vrijdag 15 juli
  • Maandag 25 – vrijdag 29 juli
  • Maandag 12 – vrijdag 16 september

RENOVATIE GASLEIDINGEN

Binnen het Mosa terrein

Update: 6 juni 2016

Een groot deel van het gastransportnet in Maastricht is verouderd en aan modernisering toe. Om ervoor te zorgen dat het netwerk ook in de toekomst veilig en betrouwbaar gas levert, renoveert de Gasunie - onder andere - leidingen en afsluiters. De komende maanden gaat de Gasunie aan de slag binnen het werkterrein van Mosa.

Wat gaat er gebeuren?

Eind juni heeft de Gasunie allereerst een werkterrein ingericht binnen de muren van het Mosaterrein. De voorbereidingen voor de renovatie van het gastransportnet zijn meteen begonnen. Begin juli is het grondwerk gestart. Zowel de gasleidingen als een afsluitergroep worden vrijgegraven en vervangen. Het vernieuwen van afsluitergroep en leidingen is een langdurige klus: pas in het najaar kan de Gasunie de werkzaamheden afronden.

Wanneer

Werkzaamheden beginnen in de week van maandag 20 juni en gaan door tot in het najaar van 2016. Werkdagen zijn van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 07.00 tot 19.00 uur. Omdat sommige werkzaamheden in één keer door moeten gaan, is uitloop mogelijk. Een enkele keer wordt er ook in het weekend doorgewerkt, bijvoorbeeld in het weekend van zaterdag 9 en zondag 10 juli.
De afsluiters liggen enkele meters onder het straatniveau en moeten helemaal worden vrij gegraven. Dura Vermeer Ondergrondse Infra BV is begonnen met de grootste: de afsluitergroep op de hoek van de Kasteel Bleienbeekstraat/Kasteel Hillenraadweg. Van daaruit zijn sleuven voor de nieuwe gasleidingen gegraven, richting Kasteel Liebeekstraat. Halverwege juni is de nieuwe gasleiding klaar voor gebruik. Dan volgen nog de laatste loodjes, met het dichtmaken van resterende sleuven, opruimen van het werkterrein en – waar nodig – herplant van groen.

Hinder

Omdat er met machines wordt gewerkt, is geluidshinder niet uit te sluiten. Bij het verdichten van grond kunnen trillingen ook binnenshuis merkbaar zijn. Hinder door extra vrachtverkeer in de wijk wordt zoveel mogelijk vermeden door vrijgekomen grond binnen het werkterrein op te slaan voor hergebruik.
Fotografie: Aron Nijs