WEGENBOUWERS VAN A2 MAASTRICHT

Team GWW aan het woord

Talloze keren waren ze aan het woord in A2-Actueel. De ene keer om wegverleggingen en weekendklussen te bespreken, andere keren om uitleg te geven over - bijvoorbeeld rioolwerk. Een selectie van A2-Actueel afleveringen kunt u hieronder nog eens terugkijken.

Verkeer: Rembout van Gemert

Voortuinen Oranjeplein-Oost: Jeroen Gerits

Knooppunt Kruisdonk op de schop: Ralf Blom

Aanleg landelijke Groene Loper: Didier Swelsen

Duits complimentje

We horen het vaak bij A2 Maastricht: omwonenden en weggebruikers waren voor aanvang van de werkzaamheden bang dat Maastricht op slot zou gaan. Team GWW heeft het tegendeel bewezen. Het leverde hen een complimentje op van Clemens Mairhofer, één van de medewerkers van firma Züblin: “Wat we mee naar huis nemen, is een fijne herinnering. O ja, en de manier waarop jullie in Nederland een weg omleggen. In één nacht is dat kunstje geklaard. Daar kunnen we in Duitsland nog iets van leren!” 

TEAM GWW IN DE KIJKER

Geplaatst op 20 juli 2016

Het duurt nog zeker tot eind 2017/begin 2018 voordat de werkzaamheden van team GWW voor A2 Maastricht helemaal zijn afgerond. Pas dan is ook de bovengrondse herinrichting gereed en het totale verkeerssyteem voor A2 Maastricht in gebruik. Team GWW (Grond-, Weg- en Waterbouw) sluit dan de deuren, na een jarenlange inzet voor A2 Maastricht. Maar wij wachten niet tot eind 2017 om team GWW in 't zonnetje te zetten: dat doen we nu alvast!

Van basis...

We noemen hen in onze berichtgeving vaak de 'wegenbouwers', maar dat is veel te kort door de bocht. Want de mannen van team GWW doen zoveel meer: van het verleggen van kabels en leidingen, rioleringen en wegen naar aanplant van bomen en alles wat daar tussenin zit. Hun klus begon in 2010 met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de Groene Loper voor A2 Maastricht. Op tal van locaties groeven ze proefsleuven om aanwezige kabels en leidingen op te sporen, voerden ze grondboringen uit en plaatsen ze de allereerste tijdelijke brug: de Maartensbrug. 
Ze begonnen met grondwerk... Ze begonnen met grondwerk...
...en plaatsten de eerste tijdelijke (Maartens)brug ...en plaatsten de eerste tijdelijke (Maartens)brug
Een jaar later was team GWW in heel Maastricht-Oost aan de slag. Voordat de bouw van de dubbellaagse tunnel van start kon gaan kapten ze bomen, verlegden ze kabels, leidingen en rioleringen, richtten ze werkterreinen in en meer. Voor omwonenden was het niet makkelijk, want dit waren forse hinderklussen. Maar ook weggebruikers ontkwamen niet aan de werkzaamheden van team GWW: verkeerssituaties veranderden voortdurend, voorbereidend op de ombouw van knooppunt Europaplein en kruispunt Geusselt. Al die werkzaamheden waren nodig om ruimte vrij te maken voor de aanleg van de tunnelbouwkuip en - niet te vergeten - tweeëntwintig kunstwerken
Van rioolwerk... Van rioolwerk...
tot aan sloop: het zijn allemaal klussen voor GWW tot aan sloop: het zijn allemaal klussen voor GWW

naar samenwerking...

In de jaren van de tunnelbouw bleef de inzet van team GWW onmisbaar. Zo sloopten ze de laatste flats langs de N2-Corridor en werkten ze ten noorden van Maastricht aan de nieuwe verkeersinfrastructuur voor knooppunt Kruisdonk. In Maastricht-Oost gingen achtereenvolgens kruispunt Scharnerweg en de oversteek Voltastraat-Professor Cobbenhagenstraat langdurig dicht zodat het tunnelteam samen met GWW tijdelijke bruggen over de bouwkuip kon aanbrengen. En in de tussentijd schoven ze steeds opnieuw wegen op om ruimte vrij te maken voor de werkzaamheden van de teams tunnel en kunstwerken. De planning was telkens weer een uitdaging, maar door voortdurende afstemming, samenwerking én tomeloze inzet kregen de mannen van GWW het telkens weer voor elkaar en konden de teams tunnel en kunstwerken doorwerken.
De Scharnerwegbrug heeft anderhalf jaar dienst gedaan... De Scharnerwegbrug heeft anderhalf jaar dienst gedaan...
...net als de Voltabrug. Team GWW werkte nauw samen met team Tunnel ...net als de Voltabrug. Team GWW werkte nauw samen met team Tunnel

op weg naar...

De grootste (logistieke) uitdaging staat team GWW eind 2016 te wachten,wanneer de tunnel stapsgewijs in gebruik wordt genomen en tegelijkertijd de stad bereikbaar moet blijven. Dat wordt een megaklus die tot in de puntjes wordt voorbereid. Het mag duidelijk zijn: team GWW is onmisbaar voor de uitvoering van A2 Maastricht!
Van Geusselt tot en met... Van Geusselt tot en met...
...Europaplein: team GWW werkt eraan! ...Europaplein: team GWW werkt eraan!

...de laatste (lange) loodjes

Maar ook na de ingebruikname van de A2-tunnel zit het werk voor team GWW er nog lang niet op. Want pas als verkeer door de tunnel rijdt, kan de tijdelijke N2 worden gesloopt om de volgende wegaansluitingen van het totale verkeerssysteem voor A2 Maastricht te realiseren. Maar óók om bovengronds de Groene Loper aan te leggen, die de wijken aan weerszijden weer met elkaar verbindt. Team GWW sluit naar verwachting eind 2017/begin 2018 de deuren van 'hun' keet in Kruisdonk. 
Team GWW staat ook aan de lat voor bomenplant... Team GWW staat ook aan de lat voor bomenplant...
...en de aanleg van de Groene Loper ...en de aanleg van de Groene Loper
Fotografie: Reen van Beek en Bert Janssen