WERKZAAMHEDEN VAN EN DOOR DERDEN

In geel omcirkeld de drie hoogspanningsmasten die firma Smet in opdracht van TenneT onder handen neemt In geel omcirkeld de drie hoogspanningsmasten die firma Smet in opdracht van TenneT onder handen neemt

Robuust netwerk

Een stabiel en robuust elektriciteitsnetwerk is niet alleen van groot belang voor de stroomvoorziening in en rondom woongebieden, maar óók voor de veiligheid van wegen en spoor. Rondom knooppunt Kruisdonk zijn de hoogspanningsmasten bovendien onontbeerlijk voor het blijvend functioneren van de drinkwaterproductie uit het WML-pompstation aan de IJzerenkuilenweg.

Karsten rondom Maastricht

In de mergellagen rondom Maastricht komen vaker karsten voor. Daarom zijn in het verleden - en tijdens de realisatie van A2 Maastricht - bodemonderzoeken uitgevoerd naar de kwaliteit van de ondergrond. Ook tijdens de bouwwerkzaamheden voor A2 Maastricht
zijn we van tijd tot tijd op karsten gestuit. Bijvoorbeeld bij de bouw van het viaduct A2 Beatrixhaven. Maar ook tijdens het uitgraven van de tunnelbouwkuip: toen kwamen we karsten tegen bij de Voltastraat. Op onze website hebben wij vragen en antwoorden over karsten in de ondergrond voor u op een rijtje gezet.

TENNET KLUSSEN BIJ KRUISDONK

Geplaatst op 30 mei 2016

In opdracht van netbeheerder TenneT verstevigt firma Smet de komende zomer de fundering van drie hoogspanningsmasten rondom knooppunt Kruisdonk (zie afbeelding hiernaast). 

Holle ruimtes

Gedurende de uitvoering van A2 Maastricht is door uitgebreide grondonderzoeken aangetoond dat de kalkstenen ondergrond rondom knooppunt Kruisdonk holle ruimtes - oftewel karsten - bevat. Onder invloed van regen en/of grondwater kunnen karsten verzwakken. Om de stabiliteit van de hoogspanningsmasten rondom knooppunt Kruisdonk te waarborgen verstevigt firma Smet de funderingen (poten) met ondergrondse grout kolommen. Rondom de fundering van elke hoogspanningsmast worden eventuele holle ruimtes opgevuld.

Van Nieuwe Limmelderweg tot en met IJzerenkuilenweg

Firma Smet gaat aan de slag bij drie hoogspanningsmasten: de mast bij de afslag naar de Nieuwe Limmelderweg is als eerste aan de beurt. Vervolgens gaan de werkzaamheden verder bij de mast ter hoogte van de Ambyerweg. De werkzaamheden eindigen eind september bij de mast aan de IJzerenkuilenweg.

Boren en injecteren

Met een boormachine boort firma Smet gaten tot op een diepte van zo’n twintig à dertig meter. Met behulp van de boormachine worden de gaten vervolgens van onderaf geïnjecteerd met cement. Tot slot worden de karsten onder en rondom de fundering van de
hoogspanningsmasten opgevuld met cement. Per hoogspanningsmast is firma Smet zo'n vier weken aan het werk.
Met een machine boort firma Smet gaten tot op zo'n twintig à dertig meter diepte. Met een machine boort firma Smet gaten tot op zo'n twintig à dertig meter diepte.

Aan- en afvoer

Materieel en cement worden aangevoerd via de openbare weg. Tijdens de werkzaamheden aan de hoogspanningsmast bij de IJzerenkuilenweg moeten (brom)fietsers rekening houden met hinder door werkverkeer.
Fotografie: Peter Wijnands en firma Smet