TUSSENSTAND 2016

Geplaatst op 19 juli 2016

2016 is een belangrijk en spannend jaar voor A2 Maastricht omdat we rond de jaarwisseling de tunnel in gebruik willen nemen. Daarom geven wij u een tussenstand voor de zomervakantie. 

Ingebruikname tunnel rond jaarwisseling Goed verloop testtraject bepaalt vervolgplanning

Op dit moment worden de verkeerstechnische en tunneltechnische installaties nog volop getest. Het uitgebreid testen van de installaties moet de veiligheid voor de weggebruiker aantonen en de betrouwbaarheid van de systemen. Uitgangspunt is en blijft: kwaliteit, veiligheid en zorgvuldigheid gaan voor snelheid. Nu, voor de zomer, betekent dit voor de planning volgens Avenue2 dat rond de jaarwisseling gestart kan worden met de stapsgewijze ingebruikname van de tunnel. Dit hangt af van een goed verloop van het hele testtraject. We schatten in dat we rond oktober meer zicht hebben op de testresultaten en de uitwerking van de aanpak voor de stapsgewijze ingebruikname.

Parallel aan het testen onderzoekt Avenue2 in hoeverre een deel van de werkzaamheden voor de nieuwe wegaansluitingen op de tunnelin- en uitgangen bij Geusselt naar voren kan worden gehaald o.a. via een aangepast tijdelijk verkeerssysteem.

MEER WETEN?

Mijlpalen

Bezig met ‘SAT-ten’ en extra ketentesten ingevoerd.
Onderdeel van continue opleidingsprogramma.
Concept-openstellingsvergunning ligt sinds afgelopen 1 juli zes weken ter inzage.
Avenue2 onderzoekt momenteel in hoeverre een deel van de werkzaamheden voor de nieuwe wegaansluitingen op de tunnelin- en uitgangen bij Geusselt naar voren kan worden gehaald o.a. via een aangepast tijdelijk verkeerssysteem. We houden u op de hoogte!
Dit landelijke deel van de Groene Loper is begin april in gebruik genomen en in mei feestelijk geopend met een fiets- en wandeltocht.
Begin juni van dit jaar lieten Albert Heijn en Ontwikkel- en Bouwcombinatie Laudy-Strukton weten van start te gaan met voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwbouw van Albert Heijn.  
Meer over gebiedsontwikkeling: