REALISATIE NIEUWE WEGAANSLUITINGEN

Ruimte voor nieuwe wegaansluitingen

Tussen kruispunt Geusselt en voetgangers- en fietsbrug de Wielerbaan ligt de
tijdelijke N2 richting noorden in de weg. Hier moeten we de toekomstige rijbanen naar de A2 en N2 tunnelmonden opbouwen. Vanaf eind september wordt de huidige rijbaan daarom gesloopt om vervolgens de nieuwe rijbanen op te bouwen. Verkeer richting noorden leiden we om via de dive-under en nieuwe oprit naar de A2 bij de Terblijterweg.

Naar voren

Op dit moment worden de verkeerstechnische en tunneltechnische installaties nog volop getest. Het uitgebreid testen van de installaties moet de veiligheid voor de weggebruiker aantonen en de betrouwbaarheid van de systemen. Uitgangspunt is en blijft: kwaliteit, veiligheid en zorgvuldigheid gaan voor snelheid. Parallel aan het testen haalt Avenue2 een deel van de werkzaamheden voor de nieuwe wegaansluitingen op de tunnelin- en uitgangen naar voren via een aangepast tijdelijk verkeerssysteem.

TESTWEEKEND DIVE-UNDER TERBLIJTERWEG AFGELOPEN

Voor verkeer richting noorden

Update 6 september 2016

Evalueren

Het testweekend voor de dive-under bij de Terblijterweg is inmiddels afgelopen. Deze week neemt bouwer Avenue2 samen met het projectbureau A2 Maastricht en wegbeheerders Rijkswaterstaat en gemeente Maastricht de resultaten nauwkeurig onder de loep. Is alles goed gegaan? Heeft verkeer hinder ondervonden? Zijn verbeteringen nodig? Naar verwachting weten we eind deze week meer. We houden u op de hoogte!
Naar verwachting nemen we omstreeks de jaarwisseling de A2-tunnel stapsgewijs in gebruik. Omdat de ruimte ontbreekt om in één keer vier tunnelbuizen in gebruik te nemen én tegelijkertijd de stad bereikbaar te houden, sluiten we de tunnelin- en uitgangen stap voor stap aan op het wegennet. Om de tijd tussen de verschillende stappen zoveel mogelijk in te korten, richten we eind september een tijdelijk verkeerssysteem in tussen kruispunt Geusselt en voetgangers- en fietsbrug de Wielerbaan.

Van drie naar vier tunnelbuizen

De onderste (A2) tunnelbuizen voor doorgaand verkeer richting Eindhoven en/of Luik nemen we als eerste in gebruik. Daarna is het al snel de beurt aan de bovenste (N2) tunnelbuis voor lokaal verkeer richting Geusselt. Voor het aansluiten van de bovenste (N2) tunnelbuis - voor lokaal verkeer naar Europaplein - hebben we méér tijd nodig. Om die tijd al vóóraf zoveel mogelijk in te korten, richten we tussen Geusselt en Wielerbaan een tijdelijk verkeerssysteem in voor verkeer dat naar het noorden gaat. Verkeer op de N2 richting noorden wordt dan omgeleid via de dive-under en nieuwe oprit naar de A2 bij de Terblijterweg.

Testweekend: vrijdagavond 2 tot maandagavond 5 september

Naar verwachting wordt de verkeersdoorstroming door het tijdelijke verkeerssysteem via de dive-under niet belemmerd. Toch gaan we voor extra zekerheid en testen we de doorstroming via de dive-under  uitvoerig. Dat doen we in het weekend van vrijdagavond 2 tot maandagavond 5 september. Eén weekend en één weekdag lang leiden we verkeer op de N2 richting noorden bij wijze van proef om via de dive-under. Verkeer op de N2 kan dan rechtstreeks doorrijden richting noorden, zonder eerst de verkeerslichten bij kruispunt Geusselt te passeren. Zijn er aanvullende maatregelen nodig om de doorstroming te verbeteren? Dan zorgen we ervoor dat deze ingericht zijn voordat we het tijdelijke verkeerssysteem eind september voor langere tijd in gebruik nemen.Meer weten? Ga dan naar www.a2maastricht.nl/geusselt.

Let op: voor verkeer richting zuiden/Terblijterweg en/of Viaductweg verandert de verkeerssituatie tijdens het testweekend niet.
In het (lange) weekend van vrijdagavond 2 tot maandagavond 5 september testen we de verkeersdoorstroming via de dive-under Terblijterweg. Verkeer op de Terblijterweg en Viaductweg richting noorden slaat tijdens het testweekend af bij kruispunt Geusselt In het (lange) weekend van vrijdagavond 2 tot maandagavond 5 september testen we de verkeersdoorstroming via de dive-under Terblijterweg. Verkeer op de Terblijterweg en Viaductweg richting noorden slaat tijdens het testweekend af bij kruispunt Geusselt
Luchtfotografie: Aron Nijs