KONING WILLEM ALEXANDERTUNNEL

TUNNELDOSERING EN A2 MAASTRICHT?

Geplaatst op 7 december 2016

Bij dosering gaat het héél specifiek om het voorkomen van files in de A2-Tunnel als gevolg van een ongeval achter de tunnel. Het heeft niets te maken met het doseren van verkeersstromen op wegen zoals dat soms in grote steden nodig is. 

Tunneldosering in den lande

Tunnelbeheerder Rijkswaterstaat wil voorkomen dat er files ontstaan in een tunnel, want dat kan onveilige situaties opleveren. Rijkswaterstaat heeft in tunnels altijd goede voorzieningen en vluchtdeuren voor als er iets fout gaat. Zo wordt er alles aan gedaan om ongelukken in tunnels te voorkomen. Daarbij wordt goed gelet op het verkeer op de wegen in en rondom de tunnels. Soms is het nodig dat Rijkswaterstaat, vanuit veiligheidsoverwegingen, moet ingrijpen op het moment dat er een file in een tunnel dreigt te ontstaan. Daardoor rijdt er minder of geen verkeer door de tunnel en komen de auto's niet stil te staan in de tunnel. Dat heet tunneldoseren.   

De verkeersleider in de verkeerscentrale grijpt in op het moment dat hij een toenemende file ziet na de tunnel. Het gaat hierbij dus om een file na de tunnel die langer wordt waardoor de staart van de file uiteindelijk in de tunnel komt te staan. Op het stuk snelweg voor de tunnel en op de weg in de tunnel verlaagt hij dan de maximumsnelheid en sluit hij bijvoorbeeld een rijstrook af om te voorkomen dat de file zo lang wordt dat die in de tunnel komt. Dat doet Rijkswaterstaat om te voorkomen dat er in een tunnel een aanrijding gebeurt in de staart van de file. Dit zou in een tunnel ongewenste complicaties kunnen veroorzaken zoals het uitbreken van een brand.  Soms, als het echt nodig is, zet de wegverkeersleider van Rijkswaterstaat alle rijstroken op rood. Zo ontstaat er dus ‘een gat in de file’ op de plek van de tunnel. Als de file na de tunnel weer oplost, dan zet de wegverkeersleider de rijstroken weer op groen. Het verkeer kan dan weer veilig en vlot door de tunnel rijden.

Specifiek voor A2 Maastricht

Voor A2 Maastricht is het verkeerssysteem zo ontworpen dat het doorgaande verkeer op de A2 ongestoord via de onderste buizen wordt afgehandeld. De capaciteit van de onderste tunnelbuizen is groot en prima toereikend voor het verkeersaanbod ter plaatse op de A2. Daar is vooraf uiteraard rekening mee gehouden. Bij sommige andere tunnels in het land, gelegen bij grote verkeersknooppunten en op plaatsen waar meerdere wegen samen komen, kan het zijn dat door het verkeersaanbod misschien wat vaker file in de tunnel ontstaat dan hier. In Maastricht zal enkel ingegrepen hoeven te worden, indien na de tunnel sprake is van een versperring bijvoorbeeld door een ongeval of pechgeval. Het is een tunnel in een doorgaande verbinding, zonder grote knooppunten in de nabijheid.  

Bij de bovenste tunnelbuizen zijn de aansluitingen op het onderliggend wegennet uitgevoerd met verkeerslichten. Zoals bekend zijn de bovenste buizen bedoeld voor het lokale verkeer. Als in de bovenste tunnelbuizen een file dreigt te ontstaan, kan Rijkswaterstaat een signaal sturen naar de verkeerscentrale van gemeente Maastricht zodat de werking van de verkeerslichten aangepast wordt. Hierbij krijgt de verkeersstroom uit de tunnel voorrang; waarmee een dreigende file wordt voorkomen. Ook kan via de verkeerslichten de verkeersstroom naar de tunnel toe beperkt worden bij de inritten vanaf de Terblijterweg/Viaductweg en de Kennedysingel. Als blijkt dat de aanpassing van de verkeerslichten niet voldoende is, dan zal de wegverkeersleider van Rijkswaterstaat ingrijpen. Betrokkene ziet immers alles gebeuren op de camera’s. Hij zal de snelheid aanpassen of de tunnel kortstondig afsluiten tot de file is opgelost.In beide gevallen vergt het toepassen van tunneldosering op de A2 en N2 een handeling door een wegverkeersleider van Rijkswaterstaat voorafgegaan door een zorgvuldige afweging.