INGEBRUIKNAME KONING WILLEM ALEXANDERTUNNEL

Fout gereden?

Heeft u een afslag gemist of bent u even de weg kwijt? Geen nood: tijdelijke omleidingsroutes leiden u weer naar uw bestemming. Ga niet zelf zoeken, maar volg de borden langs de weg. Breng uzelf en andere weggebruikers daarnaast niet in gevaar. Ga bijvoorbeeld niet op het laatste moment wisselen van rijbaan en over het verdrijvingsvlak rijden. Dat is gevaarlijk en onverstandig.

Lokaal verkeer opgelet!

Nog niet alle lokale rijroutes zijn in gebruik genomen. Wilt u vanuit het noorden snel naar de John F. Kennedysingel, Avenue Céramique en/of Cadier en Keer? Dan blijft u voorlopig via de tijdelijke N2 bovengronds doorgaan naar afrit 54 (Cadier en Keer). Houd hiervoor bij knooppunt Kruisdonk rechts aan en volg de N2 op de borden. Lees hier meer over rijroutes voor doorgaand én lokaal verkeer sinds vrijdag 16 december 2016.

Hoe houden wij u op de hoogte?

Bij welke organisatie kunt u terecht met meldingen of vragen? We hebben het hier voor u op een rij gezet.

NIEUWE VERKEERSSITUATIE BIJ MAASTRICHT

Update 22 december 2016

Bakens bij Europaplein

Met de ingebruikname van de Koning Willem-Alexandertunnel zijn de dagelijkse rijroutes bij Maastricht gewijzigd. Dat is even wennen, zoals altijd bij nieuwe verkeerssituaties. Daarbij maakt nog niet alle verkeer dat in de eindsituatie ondergronds rijdt, gebruik van de tunnel. Sommige verkeersstromen blijven voorlopig bovengronds, omdat nog niet alle lokale aansluitingen op de bovenste tunnelbuizen klaar zijn. Naar verwachting is medio 2017 het totale verkeerssysteem gereed.

Waar moet u op letten?

Onthoud dat wanneer u de borden naar uw bestemming volgt, u vanzelf op de juiste rijbaan terecht komt. Verkeer wordt al vroegtijdig in de juiste banen geleid via nieuwe bewegwijzering. Voor verkeer van noord naar zuid (Eindhoven/Heerlen naar Luik) gebeurt dat bij knooppunt Kruisdonk, voor verkeer van zuid naar noord (Luik naar Eindhoven) ter hoogte van aansluiting 55 Randwyck. Wees op deze locaties dus extra alert, zodat u tijdig de juiste rijrichting kiest. Op www.a2maastricht.nl/rijroutes leest u meer over de nieuwe benamingen op de borden en waar ze voor staan. 
Verkeer richting zuiden Verkeer richting zuiden
Verkeer richting noorden Verkeer richting noorden

Vinger aan de pols

Samen met de gemeente Maastricht volgt Rijkswaterstaat de nieuwe verkeerssituatie op de voet en neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat géén file in de tunnel ontstaat of weggebruikers gevaarlijk rijgedrag vertonen. In de eerste dagen na ingebruikname heeft Rijkswaterstaat daarom ingegrepen in de verkeerssituatie bij knooppunt Europaplein. Daar ontstaat extra drukte door verkeer richting zuiden dat zich vergist heeft en keert via afrit 55 (Randwyck/Oeslingerbaan). Tegelijkertijd maakt meer verkeer gebruik van afrit 55 om door te rijden richting John F. Kennedysingel en/of Avenue Céramique. Ook verkeer van zuid naar noord moet nog wennen: bij Europaplein maken weggebruikers vlak voor de tunnelmonden regelmatig gebruik van het verdrijvingsvlak tussen de A2 en N2 om nog snel van rijbaan te wisselen. Dat is niet alleen niet toegestaan, maar ook onverstandig en gevaarlijk. 

Maatregelen waar nodig

Van afkruisen tot  afsluiten
Wegverkeersleiders  kunnen verschillende maatregelen nemen om file in de tunnel te voorkomen. Zoals  het verlagen van de maximumsnelheid op de rijbanen richting tunnelmond. Of het  afkruisen van één of meerdere rijstroken en – als dat nodig is – het tijdelijk  afsluiten van een tunnelbuis. Zo ontstaat een ‘gat in de file’ ter plekke van de tunnel. In de afgelopen dagen is de A2-tunnelbuis richting Luik daarom een paar  keer afgesloten. Verkeer tussen Kruisdonk en Geusselt ondervindt dan hinder, want daar loopt de file richting zuiden tijdens spitstijden fors op. Zodra de  file voorbij de tunneluitgang is opgelost, worden de maatregelen teruggedraaid  en kan verkeer weer veilig en vlot door de tunnel rijden.

Tijdelijke bakens
Bij knooppunt  Europaplein plaatst  Rijkswaterstaat tijdens de gewenningsperiode bakens op het verdrijvingsvlak, om te  voorkomen dat weggebruikers het verdrijvingsvlak gebruiken om nog snel van  rijbaan te wisselen. Een blijvende afscheiding  komt er niet: bij incidenten in een tunnelbuis moeten hulpdiensten doorsteken via het verdrijvingsvlak.

Fout gereden?

Heeft u een afslag gemist of bent u even de weg kwijt? Geen nood: tijdelijke omleidingsroutes leiden u weer naar uw bestemming. Ga niet zelf zoeken, maar volg de borden langs de weg. Breng uzelf en andere weggebruikers daarnaast niet in gevaar. 

Meer weten?

Kijk op www.a2maastricht.nl/rijroutes voor meer informatie over de nieuwe verkeerssituatie en een overzicht van rijroutes voor doorgaand en lokaal verkeer sinds vrijdag 16 december 2016.