RIJKSWATERSTAAT

Gepland onderhoud voor 2017

Nieuwe tunnel: waarom nu al onderhoud?

Rijkswaterstaat pleegt onderhoud om tunnels in Nederland goed functionerend en veilig te houden.

Onderhoud is echt niet alleen nodig als er iets kapot is of als iets vervangen moet worden. Het onderhoud per tunnelniveau van de nieuwe Koning Willem-Alexandertunnel wordt vooral ook preventief gedaan. Want ook bij de nieuwe dubbellaagse A2-tunnel moet alles goed blijven werken. Het verkeer rijdt nu sinds 16 december jl. door de tunnel, maar afgelopen half jaar hebben Rijkswaterstaat, Avenue2 en de hulpdiensten alle voorzieningen van de tunnel al getest. Bovendien branden de lampen in de tunnel al sinds begin 2015. Daarnaast geeft een nachtelijke afsluiting van een tunnelniveau RWS ook de mogelijkheid om zonder verkeer in de tunnel bijvoorbeeld updates van de software door te voeren of kleine aanpassingen te doen indien nodig. Dit reguliere onderhoud voert RWS ook bij alle andere tunnels in het land uit. 

Hoe houden we u op de hoogte?

Sinds december 2016 is Rijkswaterstaat aan zet voor het dagelijks reilen en zeilen in de Koning Willem Alexandertunnel en de rijkswegen van en naar de tunnel. Oók als het gaat om informeren en beantwoorden van vragen en/of meldingen van weggebruikers. Bij A2 Maastricht kunnen omwonenden en belangstellenden terecht voor meer informatie over de bovengrondse ontwikkelingen en/of specifieke projectinformatie. Actuele reisinformatie, afsluitingen en/of omleidingen vindt u op de website van Maastricht Bereikbaar.

Mark Kuin, projectmanager Avenue2 Instandhouding

"Door uitvoeren van geplande inspecties en onderhoud zorgen wij voor maximale veiligheid en beschikbaarheid voor de gebruikers van de Koning Willem-Alexandertunnel."

RIJKSWATERSTAAT: ONDERHOUD KONING WILLEM ALEXANDERTUNNEL

Aangepast op 6 februari 2017

Gepland onderhoud 15 en 16 februari 2017

Voor goed functionerende en veilige tunnels voert Rijkswaterstaat preventief, reguliere onderhoudswerkzaamheden uit aan alle tunnels. Ook aan de Koning Willem-Alexandertunnel in de A2 bij Maastricht. Op deze manier blijven de tunnels schoon, werken alle voorzieningen en kunnen we regelmatig controleren hoe alle technische systemen functioneren. Indien nodig voeren we updates van de systemen door. Op 15 en 16 februari 2017 vindt voor de tweede keer onderhoud plaats aan de Koning Willem-Alexandertunnel. 

Onderhoud in twee nachten

Rijkswaterstaat voert het onderhoud uit in de nachtelijke uren om zo min mogelijk hinder voor het verkeer te veroorzaken. Het onderhoud is gepland op de volgende momenten:
  • Van woensdag 15 febuari 22.00 uur tot donderdag 16 februari 06.00 uur:
    afsluiting van de onderste tunnelbuizen (A2).
  • Van donderdag 16 februari 22.00 uur tot vrijdag 17 februari 06.00 uur: 
    afsluiting van de bovenste tunnelbuizen (N2).

Een tunnelniveau steeds open! Géén volledige tunnelsluiting

Door de dubbellaagse tunnel kan het onderhoud per niveau worden uitgevoerd. Op het moment dat gewerkt wordt in de onderste tunnelbuizen, zal het verkeer via de bovenste tunnelbuizen worden geleid. Wordt er gewerkt aan de bovenste tunnelbuizen, dan kan het verkeer in de onderste buizen rijden. Voor verkeer met bestemming (binnen)stad Maastricht gelden gedurende het onderhoudswerk wel enkele omleidingen. De omleidingsroutes worden aangegeven op de informatieborden langs de weg. De verkeershinder is naar verwachting beperkt.

Gepland onderhoud aan de Koning Willem-Alexandertunnel

De twee nachtelijke afsluitingen in februari maken onderdeel uit van een reeks geplande werkzaamheden voor 2017. Bij het plannen van onze onderhoudswerkzaamheden is rekening gehouden met  onder andere vakantieperiodes, feestdagen en (reeds bekende) evenementen in de omgeving die veel bezoekers trekken die naar verwachting gebruik zullen maken van de A2/N2. De planning is tot stand gekomen met medewerking van de gemeente Maastricht, Maastricht Bereikbaar en onze partners in de regio. Klik hier voor een overzicht van de onderhoudsplanning in 2017.
Bij het plannen van onze onderhoudswerkzaamheden is rekening gehouden met  onder andere vakantieperiodes, feestdagen en (reeds bekende) evenementen in de omgeving die veel bezoekers trekken die naar verwachting gebruik zullen maken van de A2/N2. De planning is tot stand gekomen met medewerking van de gemeente Maastricht, Maastricht Bereikbaar en partners in de regio.

Wie voert onderhoud uit?

Om de tunnel te onderhouden heeft Rijkswaterstaat een contract afgesloten met Strukton. Onder de naam Avenue2 Instandhouding voeren zij de komende 7 jaar het onderhoud van alle installaties en systemen in de tunnel uit. Denk daarbij aan camera’s, (nood)verlichting, vluchtdeuren, brandblusinstallaties, besturingssoftware en ventilatoren. Andere reguliere
marktpartijen met wie Rijkswaterstaat al bestaande contracten heeft werken aan het onderhoud van bijvoorbeeld de verkeerssignalering buiten de tunnel. Ook voeren zij asfalteringswerkzaamheden, groenonderhoud en werkzaamheden aan geleiderails en ander wegmeubilair uit.