WE WERKEN DOOR!

Samenvattend:

In de publicaties van A2 Maastricht hebben we het voortaan vooral over de President
Rooseveltlaan. De tijdelijke autoweg, N2, zoals we die tijdens de realisatie van A2 Maastricht kenden, zal in de loop van 2017 worden afgesloten en gesloopt.

Hoe houden we u op de hoogte?

Sinds december 2016 is Rijkswaterstaat aan zet voor het dagelijks reilen en zeilen in de Koning Willem Alexandertunnel en de rijkswegen van en naar de tunnel. Oók als het gaat om informeren en beantwoorden van vragen en/of meldingen van weggebruikers. Bij A2 Maastricht kunnen omwonenden en belangstellenden terecht voor meer informatie over de bovengrondse ontwikkelingen en/of specifieke projectinformatie. Actuele reisinformatie,
afsluitingen en/of omleidingen vindt u op de website van Maastricht Bereikbaar.

VAN TIJDELIJKE N2 NAAR PRESIDENT ROOSEVELTLAAN

Geplaatst op 16 januari 2017

Sinds vrijdag 16 december 2016 doorkruist verkeer Maastricht-Oost op drie verschillende niveaus: ondergronds gaat verkeer door via de onderste (A2) en bovenste (N2) tunnelbuizen, bovengronds via de tijdelijke N2. De bovengrondse, tijdelijke N2 geldt sinds vrijdag 16 december echter niet meer als autoweg. Hoogste tijd dus voor een nieuwe benaming. In onderling overleg hebben wegbeheerders Rijkswaterstaat en gemeente Maastricht besloten de tijdelijke N2 vanaf nu - voor communicatiedoeleinden - aan te duiden met de naam 'President Rooseveltlaan'.

Duidelijkheid voor wegbeheerders, hulpdiensten én weggebruikers

Een duidelijk herkenbare straatnaam en/of wegnummer is voor zowel wegbeheerders Rijkswaterstaat en gemeente Maastricht als hulpdiensten en weggebruikers van groot belang. Bij ongelukken of andere incidenten in een tunnelbuis of op de bovengrondse weg mag immers geen misverstand bestaan over de juiste locatie. Voor weggebruikers is herkenbaarheid van straatnaam en/of wegnummer dan weer belangrijk om de juiste rijroute te kiezen, óók als er sprake is van afsluitingen en/of omleidingen. 

Eén straat, vier namen

De keuze voor de naamswijziging van ‘tijdelijke N2’ in ‘President Rooseveltlaan is weloverwogen. De voormalige, tijdelijke N2 is een langgerekte, 2,7 kilometer lange weg tussen kruispunt Geusselt en knooppunt Europaplein. Sinds jaar en dag gelden op de 2,7 kilometer lange weg vier straatnamen, waarvan de President Rooseveltlaan het grootste deel beslaat: van kruispunt Geusselt tot aan de Gemeenteflat. Tussen Gemeenteflat en kruispunt Scharnerweg verandert de straatnaam in ‘Koningsplein’. Zuidelijk van kruispunt Scharnerweg ligt het Oranjeplein. De vierde straatnaam – Nassaulaan – begint ter hoogte van de Prinsenlaan/Regentesselaan en loopt door tot aan de John F. Kennedysingel. De vier verschillende straatnamen blijven overigens gewoon bestaan, óók na afronding van A2 Maastricht. 
Fotografie: Aron Nijs