AFBOUW TOTALE VERKEERSSYSTEEM VOOR A2 MAASTRICHT

Ombouw Europaplein

Aangepast ingebruikname knooppunt Europaplein

Plannen is passen en meten, dat blijkt ook weer bij de ombouw van knooppunt Europaplein. Door de vele regen in de voorbije weken heeft een deel van de nieuwe wegfunderingen méér tijd nodig om tot rust te komen. Dat geldt vooral voor afrit 54 vanuit Luik naar Maastricht-Centrum Zuid en Cadier en Keer.  De afrit nemen we vanaf dinsdag 25 april in gebruik, zodat het vele regenwater weg kan sijpelen.

Snel naar

Let op de borden en zet uw navigatie uit!

Na de ombouw van knooppunt Europaplein, moet lokaal verkeer opnieuw rekening houden met gewijzigde routes. Lokaal verkeer dat nu nog via bovengrondse routes wordt geleid, gaat vanaf 9 april door de N2-tunnelbuizen rijden. Let goed op de bewegwijzeringsborden. Als u de borden naar uw bestemming volgt, komt u vanzelf op de juiste rijbaan
terecht. Kijk op www.a2maastricht.nl/rijroutes voor meer informatie over en uitleg over de nieuwe benamingen op de borden. 

Afsluiting tijdelijke N2 tussen Geusselt en Europaplein

De voormalige tijdelijke N2 tussen Geusselt en Europaplein noemen we sinds de ingebruikname van de Koning Willem-Alexandertunnel ‘President Rooseveltlaan’. Vanaf zaterdagavond 8 april is de voormalige tijdelijke N2 definitief dicht voor noord-zuid verkeer (en vice versa). Daarmee komt definitief een einde aan de voormalige snelweg dwars door het hart van Maastricht-Oost. Dinsdagochtend 18 april starten twee ploegen wegenbouwers met de aanleg van de Groene Loper. Eén ploeg begint in het noorden, met de opbouw van de Geusseltheuvel. De tweede ploeg start bij de Scharnerweg, waar het kruispunt wordt omgebouwd tot rotonde. 

Kijk en rijdt u mee?

De belangrijkste rijroutes en borden waar u op moet letten, ziet u ook in de film over de werking van de tunnel. Bekijk de film hieronder of ga naar onze speciale tunnelpagina en lees meer over de Koning Willem-Alexandertunnel

Oprit naar de A2 richting Luik vanaf Gerardusweg: tijdelijk

Sinds eind januari is de afrit richting Gerardusweg vanaf de John F. Kennedysingel
afgesloten. De oprit naar de A2 richting Luik vanaf de Sint Gerardusweg is wel open voor verkeer en blijft dat voorlopig ook: pas als de toekomstige Groene Loper is aangesloten op de John F. Kennedysingel, sluiten we de oprit vanaf de Sint Gerardusweg definitief af. Verkeer vanuit Wyckerpoort-Zuid kan dan doorgaan via een nieuwe weg naast Dienstengebouw Zuid: ‘het Winterbed’.

Totaal verkeerssysteem A2 Maastricht: we werken door!

Na afronding van de ombouw van knooppunt Europaplein gaat de afbouw van het totale verkeerssysteem voor A2 Maastricht door. Want we zijn er nog niet: ter hoogte van kruispunt Viaductweg/Meerssenerweg sluiten we de viaducten Noorderpoort-Noord en –Zuid aan op het wegennet. Via de dive-under Terblijterweg kan verkeer straks vanaf de Viaductweg doorrijden richting A2 (Eindhoven) of A79 (Heerlen).
Afbouw rondom Geusselt vanaf maandag 10 april Afbouw rondom Geusselt vanaf maandag 10 april

AFRONDING OMBOUW EUROPAPLEIN

Van vrijdagavond 7 tot zondagochtend 9 april

Update: 3 april 2017

Sinds eind januari is de ombouw van knooppunt Europaplein in volle gang. Naar verwachting ronden we de werkzaamheden in het weekend van vrijdag 7 tot en met zondag 9 april af en nemen we de Koning Willem Alexandertunnel volledig in gebruik. Lokaal verkeer vanuit het noorden kan dan via de N2-tunnelbuizen in alle rijrichtingen doorgaan. De President Rooseveltlaan – de voormalige tijdelijke N2 tussen Geusselt en Europaplein - is dan niet meer nodig en wordt definitief afgesloten voor noord-zuid verkeer (en vice versa).

Update 28 maart: nieuwe rijroutes voor lokaal verkeer vanaf zondag 9 april

  • Verkeer vanuit Eindhoven/Heerlen richting Maastricht Centrum-Zuid en Cadier en Keer rijdt door de N2-tunnelbuis en neemt aan het eind van de tunnel afrit 54 naar de John F. Kennedysingel.
  • Verkeer vanaf Noorderbrug/Viaductweg en Terblijterweg richting zuiden rijdt door de N2-tunnelbuis en neemt voor de richtingen Maastricht Centrum-Zuid of Cadier en Keer aan het eind van de tunnel afrit 54 (naar de John F. Kennedysingel). Wilt u verder naar Maastricht-Zuid of Luik? Volg dan de A2.
  • Verkeer vanaf de John F. Kennedysingel richting noorden rijdt via de nieuwe oprit naar de N2-tunnelbuis. Voor Maastricht Centrum-Noord of Berg en Terblijt neemt u aan het eind van de tunnel afrit 53 naar Geusselt. Voor Eindhoven/Heerlen blijft u de A2 volgen.
  • De oprit vanaf de John F. Kennedysingel naar de A2 richting Luik is naar verwachting vanaf 9 april weer open voor verkeer.
  • Afrit 54 voor verkeer vanuit Luik naar Maastricht-Centrum Zuid en Cadier en Keer (John F. Kennedysingel) blijft langer dicht tot omstreeks 25 april. 
  • De tijdelijke rotonde bij Europaplein verdwijnt. Verkeer rijdt via de nieuwe rijbanen van de John F. Kennedysingel.
* Let op: de oprit naar de A2 richting Luik vanaf de Sint Gerardusweg is tijdelijk en verdwijnt in het najaar van 2017
Rijroutes Europaplein Rijroutes Europaplein
Rijroutes Geusselt Rijroutes Geusselt

Werkzaamheden vrijdagavond 7 tot zondagochtend 9 april

Vrijdagavond 7 op zaterdagochtend 8 april
In de nacht van vrijdag 7 op zaterdag 8 april sluiten we de nieuwe rijbanen van de John F. Kennedysingel aan op het bestaande wegennet. Verkeer van Centrum Zuid naar Cadier en Keer – en omgekeerd – moet rekening houden met rijstrookafzettingen. 

Zaterdagavond 8 op zondagochtend 9 april

In de nacht van zaterdag 8 op zondag 9 april brengen we de laatste (dek)laag asfalt aan op de nieuwe rijbanen van de Kennedysingel, inclusief markeringen. Ook in het noorden zijn we die nacht aan het werk: tussen Wielerbaan en kruispunt Geusselt sluiten we de nieuwe A2-rijbanen - parallel aan de tunnel in- en uitritten - aan op kruispunt Geusselt. De huidige rijbanen nemen we buiten gebruik. Op kruispunt Geusselt brengen we tijdens de avond en nacht nieuwe markeringen aan, zodat verkeer op de Viaductweg en/of Terblijterweg vanaf zondag 9 april via de bovenste (N2) tunnelbuis door kan gaan richting John F. Kennedysingel en verder. Tegelijkertijd wordt de verkeerslichteninstallatie aangepast op de nieuwe verkeerssituatie.

auto

Verkeersmaatregelen van vrijdagavond 7 tot zondagmiddag 9 april


In het weekend van vrijdagavond 7 tot en met zondagochtend 9 april moet verkeer tijdens de avond- en nachturen rekening houden met hinder:

Vrijdagavond 7 april – zaterdagochtend 8 april
John F. Kennedysingel:
Verkeer richting Centrum Zuid en/of Cadier en Keer kan doorgaan, maar moet rekening
houden met rijstrookafsluitingen.

Zaterdagavond 8 april – zondagochtend 9 april        
John F. Kennedysingel:
Verkeer richting Centrum Zuid en/of Cadier en Keer kan doorgaan, maar moet rekening houden met rijstrookafzettingen. 
       
Afsluiting N2 tussen knooppunt Kruisdonk en kruispunt Geusselt*:
Verkeer komende vanuit Eindhoven (A2)/Heerlen (A79) naar Maastricht-Centrum Noord, Berg en Terblijt en Cadier en Keer wordt omgeleid via de Nieuwe Limmelderweg, Hoekerweg, Galjoenweg en Willem Alexanderweg;

Kruispunt Geusselt:
Oost- west verkeer kan doorgaan naar de Viaductweg en/of Terblijterweg, maar moet rekening houden met rijstrookafzettingen;
       
President Rooseveltlaan (voormalige tijdelijke N2):
Definitief afgesloten voor noord-zuid en zuid-noord verkeer. Verkeer van oost naar west (en andersom) kan doorgaan.

* Verkeer van en naar de Koning Willem-Alexandertunnel kan gewoon doorgaan.

Kijk voor actuele reisinformatie en omleidingsroutes op de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar.

Update 3 april: fietsroutes Europaplein vanaf zondagmiddag 9 april

Sinds 2011 gaat alle (brom)fietsverkeer richting Cadier en Keer en Centrum Zuid door via een tijdelijke fietsroute aan de noordzijde van de John F. Kennedysingel. Zondag 9 april komt daar verandering in en maken (brom)fietsers richting Heer/Cadier en Keer weer gebruik van het fietspad aan de zuidzijde van de Kennedysingel. (Brom)fietsers richting Céramique en/of Centrum Zuid blijven vooralsnog doorgaan via een tijdelijke fietsroute.

Definitief: richting Heer / Cadier en Keer
Ter hoogte van het fietstunneltje Randwyck (MECC) gaan (brom)fietsers vanaf zondag 9 april weer als vanouds via het nog bestaande fietspad rechtstreeks verder richting Heer/Cadier en Keer. Bij Wyckerpoort-Zuid kunnen (brom)fietsers afslaan naar de Sint Gerardusweg of verder gaan naar de Sibematunnel. Vanuit de Sibematunnel sluit het nieuwe fietspad aan op het bestaande fietspad en ventweg, parallel aan de Akersteenweg. Via de 1 Juliweg kunnen (brom)fietsers doorgaan naar de Nijverheidsweg.

Tijdelijk: richting Céramique / Centrum Zuid
(Brom)fietsers richting Céramique/Centrum Zuid moeten voorlopig nog gebruik maken van een tijdelijke fietsroute. Pas als de Groene Loper ter hoogte van de Nassaulaan/Europaplein Noord is ingericht, kan de definitieve noordelijke fietsroute in gebruik worden genomen. Tot die tijd gaan (brom)fietsers via de Dr. Nevenstraat verder naar de Sibemaweg en Adelbert van Scharnlaan om vervolgens gelijkvloers over te steken naar de Heerderdwarsstraat. Via de Sint Gerardusweg en Alfons Ariënsstraat gaan (brom)fietsers verder richting John F. Kennedysingel of Avenue Céramique.

Afbouw totale verkeerssysteem A2 Maastricht: tot zomer 2017

Na ombouw van knooppunt Europaplein gaan we verder met de afbouw van het totale verkeerssysteem voor A2 Maastricht. Totin de zomer van 2017 zijn we nog druk in de weer met het aansluiten van de viaducten Noorderpoort-Noord en Noorderpoort-Zuid. En ook bij kruispunt Geusselt zitten de werkzaamheden er nog niet op: hier sluiten we de Viaductweg aan op de dive-under Terblijterweg, zodat verkeer straks vanaf de Noorderbrug in één keer door kan rijden richting de A2 naar Eindhoven of de A79 richting Heerlen. Ter hoogte van de Viaductweg realiseren we een nieuwe afrit –afrit 53 – voor verkeer vanuit het noorden richting Noorderbrug/Centrum Noord.

Als laatste is het kruispunt Meerssenerweg/Viaductweg aan de beurt. Als de viaducten Noorderpoort-Noord en Noorderpoort-Zuid in gebruik zijn richten we de kruising opnieuw in zodat afslaan in alle richtingen weer mogelijk wordt. Verkeer moet tijdens werkzaamheden steeds rekening houden met hinder door afsluitingen, omleidingsroutes en extra reistijd.

Maastricht Bereikbaar

2017 is een druk jaar met veel werkzaamheden die hinder voor verkeer veroorzaken. Tegelijkertijd met de afbouw van A2 Maastricht is de realisatie van het nieuwe Noorderbrugtracé in volle gang. Daarnaast loopt de bouw van de ondergrondse fietsenstalling bij het station door en moet ook de gemeente Maastricht nog wegenwerk verzetten. Ga daarom slim op reis en check vóór vertrek de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar. Of maak gebruik van een van de reisalternatieven.