AFBOUW TOTALE VERKEERSSYSTEEM VOOR A2 MAASTRICHT

Routes voor langzaam verkeer

Snel naar

Noorderbrugtracé: ombouw knooppunt Oost

Voor het project Noorderbrugtracé wordt het kruispunt bij de brandweerkazerne omgebouwd tot een knooppunt, het zogenaamde 'knooppunt Oost'. De ombouw is in september 2016 begonnen en gaat vanaf zaterdag 13 mei een nieuwe fase in. Dan wordt de Willem-Alexanderweg - tussen Viaductweg en Bersebastraat - opnieuw ingericht. Het fietspad aan de noordzijde van de Viaductweg is vanaf zaterdag 13 mei definitief afgesloten, net als de fietspaden aan weerszijden van de Willem Alexanderweg (tussen
Viaductweg en Bersebastraat). Blijf op de hoogte via www.noorderbrug-maastricht.nl. 

Samen plannen van werkzaamheden

Om hinder voor weggebruikers te beperken zoeken A2 Maastricht en project Noorderbrugtracé  elkaar waar nodig op. Dat doen we niet alleen bij werkzaamheden rondom de Viaductweg, maar ook bij de ombouw van kruispunt Scharnerweg. De rotonde Scharnerweg moet eind juli gereed zijn, zodat oost-west verkeer tijdens de twee weken durende afsluiting van de Noorderbrug zo optimaal mogelijk door kan gaan. 

Viaductweg: werkterrein A2 Maastricht en Noorderbrugtracé

In Maastricht wordt stevig aan de weg getimmerd. Niet alleen door A2 Maastricht, maar ook door het project Noorderbrugtracé. De projectgrenzen liggen halverwege de Viaductweg: tussen het spoorviaduct en Geusselt is A2 Maastricht aan het werk, Vanaf het spoorviaduct richting westen is het project Noorderbrugtracé aan zet. 

NIEUWE FIETSROUTES RONDOM DE VIADUCTWEG

Geplaatst op 25 april 2017

Vanaf zaterdag 13 mei veranderen de (brom)fietsroutes rondom de Viaductweg. Dan nemen we het zuidelijke, dubbelzijdige fietspad langs de Viaductweg - tussen Meerssenerweg en Franciscus Romanusweg - opnieuw in gebruik. Het noordelijke fietspad - tussen Meerssenerweg en Willem-Alexanderweg - valt onder het project Noorderbrugtracé en wordt definitief afgesloten. 

Vervroegde openstelling

Het dubbelzijdige fietspad tussen Meerssenerweg en Franciscus Romanusweg werd in augustus 2014 afgesloten om plaats te maken voor de bouw van het viaduct 'Noorderpoort-Zuid'. Volgens planning zou het fietspad in het najaar van 2017 opengaan, na herinrichting van het kruispunt Meerssenerweg-Viaductweg. Op verzoek van het project Noorderbrugtracé nemen we het fietspad echter eerder in gebruik: vanaf zaterdag 13 mei. Tussen Franciscus Romanusweg en het spoorviaduct bij de Mosa wordt het dubbelzijdige fietspad de komende weken ingericht door de wegenbouwers van het project Noorderbrugtracé. Tussen spoorviaduct en Kolonel Johnsontunnel zijn de wegenbouwers van A2 Maastricht aan het werk. 
A2 Maastricht: tussen Meerssenerweg en Kolonel Johnsontunnel A2 Maastricht: tussen Meerssenerweg en Kolonel Johnsontunnel
Noorderbrugtracé: tussen Franciscus Romanusweg en Meerssenerweg Noorderbrugtracé: tussen Franciscus Romanusweg en Meerssenerweg

Tijdelijke inrichting

Het zuidelijke fietspad wordt tussen Franciscus Romanusweg en Kolonel Johnsontunnel grotendeels definitief ingericht. Dat geldt echter nog niet ter hoogte van de Meerssenerweg: hier volgt de afwerking in het najaar van 2017, na aanpassing van het kruispunt Meerssenerweg-Viaductweg. Dan richten we bij het kruispunt ook weer gelijkvloerse oversteken in voor (brom)fietsverkeer in noord-zuid richting (en andersom). Tot dan moeten (brom)fietsers van en naar Nazareth oversteken via de Meerssenerweg*en Kolonel Johnsontunnel. 

* Let op: bij de oversteek Meerssenerweg-Kolonel Millerstraat krijgt rechtsafslaand autoverkeer op de Viaductweg in de tijdelijke situatie gelijktijdig met (brom)fietsers groen licht. Automobilisten moeten goed opletten en voorrang verlenen. Ook (brom)fietsers moeten alert zijn en goed uitkijken alvorens over te steken.

Project Noorderbrugtracé: afsluiting noordelijke fietspad Viaductweg

Tussen Meerssenerweg en Willem-Alexanderweg

Het noordelijke fietspad van de Viaductweg - tussen Meerssenerweg en Willem- Alexanderweg - is vanaf zaterdag 13 mei definitief afgesloten. Dat geldt ook voor de fietspaden aan weerszijden van de Willem-Alexanderweg, tussen Viaductweg en Bersebastraat. Om ervoor te zorgen dat (brom)fietsers via de kortst mogelijke route door kunnen gaan, nemen we het zuidelijke fietspad vervroegd in gebruik. (Brom)fietsers van en naar Nazareth en Wyckerpoort-Noord kunnen via het zuidelijke fietspad doorgaan, (brom)fietsers van en naar Limmel, Beatrixhaven en/of Borgharen gaan door via de Borgharenweg en de nieuwe rijbanen van knooppunt Oost. Kijk voor een visualisatie van de toekomstige rijroutes op www.noorderbrug-maastricht.nl.
Fotografie: Aron Nijs en Fred Berghmans