AANLEG GROENE LOPER

Let op: werkterrein!

LET OP: WERKTERREIN!

Geplaatst op 30 mei 2017

Weggebruikers zal het niet ontgaan zijn. Nu de voormalige N2 definitief is afgesloten voor noord-zuid verkeer, werken we bovengronds volop aan de aanleg van de Groene Loper. Intussen blijft het mogelijk de voormalige N2 over te steken van oost naar west en omgekeerd.
Voetgangers en (brom)fietsers steken tijdens de ombouw van de Scharnerweg over via een bypass langs het werkterrein. Om weggebruikers veilig op weg te helpen staan aan weerszijden van het werkterrein dagelijks verkeersregelaars klaar. Hun aanwijzingen worden echter regelmatig in de wind geslagen door voetgangers en (brom)fietsers. De wegenbouwers van A2 Maastricht treffen dan voetgangers en/of (brom)fietsers aan op het werkterrein. Dat levert vaak gevaarlijke situaties op, met name door de inzet van (zwaar) vrachtverkeer en materieel.

Daarom een vriendelijk maar dringend verzoek om de aanwijzingen van de verkeersregelaars altijd op te volgen. Zet uw eigen veiligheid en die van anderen niet op het spel!