AFBOUW VOOR A2 MAASTRICHT

Kabelwerk

Buiten verkeer om

Alle werkzaamheden vinden plaats op de voormalige tijdelijke N2, binnen het werkterrein.
Voetgangers, (brom)fietsers en automobilisten ondervinden geen hinder.

Busverkeer

In verband met de ombouw van de Scharnerweg – tussen Scharnertunnel en Hunnenweg – volgt busverkeer een omleidingsroute. Dat blijft zo, ook tijdens ‘operatie mantelbuizen’. Busreizigers kunnen gebruik blijven maken van de tijdelijke bushaltes aan Koningsplein-West.

OPERATIE MANTELBUIZEN

Geplaatst op 7 juni 2017

In 2011 en 2012 stonden de werkzaamheden rondom A2 Maastricht bovengronds voor een belangrijk deel in het teken van kabels en leidingen. Langs heel het tracé moesten kabels en leidingen verlegd worden voordat het graafwerk voor de tunnelbouwkuip kon beginnen. In het noordelijke deel van het tunneltracé werden kabels en leidingen samengebracht in vier stalen mantelbuizen ter hoogte van de Lourdeskerk, bij de oversteek Voltastraat – Professor Cobbenhagenstraat. 

Van noord naar zuid naar ondergronds

De mantelbuizen bij de oversteek Voltastraat-Professor Cobbenhagenstraat liggen nog niet op hun definitieve plek. Tijdens de bouw van de tunnel was het nodig om de mantelbuizen ruimschoots uit de weg van het graaf- en tunnelwerk te houden. Daarom kregen deze een plekje bovenin de bouwkuip, vrijwel op straatniveau. In eerste instantie bevonden de mantelbuizen zich aan de noordzijde van de Voltastraat, in de zomer van 2013 verplaatsten we de stalen buizen naar de zuidkant. Nu de tunnelbouw erop zit en de tijdelijke N2 dicht is voor noord-zuid verkeer (en andersom), krijgen de mantelbuizen hun uiteindelijke plek: bovenop het tunneldak.
De vier mantelbuizen lagen tijdens de tunnelbouw ónder de bovenste stempellaag De vier mantelbuizen lagen tijdens de tunnelbouw ónder de bovenste stempellaag

Aanpak in grote lijnen

Firma BAM en Avenue2 starten in de week van maandag 12 t/m vrijdag 16 juni. De mantelbuizen worden van oost tot en met west – tussen Voltastraat en Professor Cobbenhagenstraat – blootgelegd. Vervolgens wordt het werkterrein in de (bouw)hekken gezet. Naar huidige planning worden op woensdag 28 juni alle buizen bovenop het tunneldak gelegd. Direct daarna worden de stalen buizen zorgvuldig afgedekt met zand en grond. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind juni afgerond.
Fotografie: Mattie Jeukens en Bert Janssen