AANLEG GROENE LOPER

Ombouw kruispunt Scharnerweg

Tijdelijke bomencirkel Nationale Boomfeestdag

Hier staan de bomen klaar om geplant te worden op de toekomstige Groene Loper ter hoogte van de Frankenstraat tijdens de Nationale Boomfeestdag op 22 maart jl. Hier staan de bomen klaar om geplant te worden op de toekomstige Groene Loper ter hoogte van de Frankenstraat tijdens de Nationale Boomfeestdag op 22 maart jl.

BOMEN VOOR DE NIEUWE ROTONDE AAN DE SCHARNERWEG

Geplaatst op 16 juni 2017

Sinds medio april werken de wegenbouwers van A2 Maastricht stevig door aan de nieuwe rotonde bij de Scharnerweg. Deze week zijn er zelfs al bomen op en om de rotonde heen geplant. Deze zijn afkomstig van de tijdelijke bomencirkel ter hoogte van de Frankenstraat die op 22 maart jl. is geplant tijdens de Nationale Boomfeestdag. 
De bomen op hun definitieve plek bij de nieuwe rotonde op kruispunt Scharnerweg. De bomen op hun definitieve plek bij de nieuwe rotonde op kruispunt Scharnerweg.
De bomen zijn deze week naar hun definitieve plek omgeplant bij de rotonde aan de Scharnerweg om plaats te maken voor de aanleg van de toekomstige Groene Loper. Tijdens hun eerste aanplant in de Frankenstraat waren al voorzieningen getroffen om ze snel over te kunnen overplanten.

Hoewel de bomen al mooi groen waren op hun tijdelijke plekje aan de Frankenstraat, ogen ze nu wat kaler. Dit komt omdat ze preventief gesnoeid zijn vanwege de omplant buiten het plantseizoen. De komende maanden worden de bomen nauwgezet in de gaten gehouden en in de watten gelegd.

We begonnen dit voorjaar met het eerste deel van de aanplant. Maar we er nog (lang) niet.
Want het grootste deel van de nieuwe bomen komt in het laatste kwartaal van 2017 in Maastricht aan. Naar verwachting zit de aanplant er begin 2018 op.