AFBOUW A2 MAASTRICHT

Tussenstand 2017

Snel naar:

Van A2 Maastricht naar Noorderbrugtracé

In Maastricht wordt fors aan de weg getimmerd voor een betere bereikbaarheid van stad en regio. Waar A2 Maastricht de doorstroming voor noord-zuid verkeer verbetert, doet het nieuwe Noorderbrugtracé hetzelfde voor oost-westverkeer. Door de ingebruikname van de
viaducten bij kruispunt Viaductweg/Meerssenerweg
en de gewijzigde verkeerssituatie bij het kruispunt bij de brandweerkazerne – knooppunt Oost - krijgen weggebruikers al een voorproefje van de eindsituatie. Maar we zijn er nog niet: zo is de Noorderbrug van maandag 7 tot maandag 21 augustus afgesloten voor alle verkeer. De op- en afritten van en naar Boschpoort en stadscentrum worden opnieuw opgebouwd en gaan pas in de zomer van 2018 open. Ook A2 Maastricht werkt nog volop door aan de afbouw van het totale verkeerssysteem, met als volgende grote hinderklus de herinrichting van de rijbanen tussen het Spoorviaduct bij de Mosa en Terblijterweg.
De ombouw van het kruispunt bij de brandweerkazerne is een onderdeel van het project Noorderbrugtracé De ombouw van het kruispunt bij de brandweerkazerne is een onderdeel van het project Noorderbrugtracé

Servicelijn Maastricht Oost

Heeft u vragen of wilt u een klacht of melding over werkzaamheden in Maastricht-Oost doorgeven? Neem dan contact op met de Servicelijn Maastricht Oost via 043 – 350 71 50 of www.a2maastricht.nl/servicelijn. Waar mogelijk pakken we uw vraag of melding zo snel
mogelijk op. Maar let op: dat lukt niet altijd. Zo is stofbestrijding bij hoge temperuren en langdurige droogte nagenoeg onmogelijk. 

TELT U MEE? 18 + 1 + 2 = 21 NOG EEN TE GAAN …

Geplaatst op 26 juni 2017

Tweeëntwintig kunstwerken zijn gerealiseerd voor het nieuwe verkeerssysteem van A2 Maastricht tussen Kruisdonk en het Europaplein. Afgelopen april is de Sibematunnel voor (brom)fietsers bij Europaplein in gebruik genomen. En onlangs de viaducten Noorderpoort-Noord en -Zuid. Via deze nieuwe verbindingen bij Geusselt kunnen automobilisten in één keer de stad in en uit rijden zonder stoplichten. Alleen de Paardentunnel - tussen Dr. Schaepmanstraat en Geusselt – is nog afgesloten. Pas als de bovengrondse herinrichting tussen Geusselt en Wielerbaan is afgerond, gaat de Paardentunnel open voor voetgangers, (brom)fietsers én paard en wagen.
De Paardentunnel is het laatste kunstwerk dat we in gebruik nemen De Paardentunnel is het laatste kunstwerk dat we in gebruik nemen

We zijn er nog niet!

Er wordt nog altijd hard gewerkt aan de afbouw van het totale verkeerssysteem voor A2 Maastricht. Die werkzaamheden zullen we naar verwachting in de loop van dit jaar afronden. Maar voor het zover is, moeten we de (gelijkvloerse) rijbanen tussen het Spoorviaduct bij de Mosa en de Terblijterweg bij Geusselt nog helemaal herinrichten. Dat is opnieuw een grote klus.

Herinrichting kruispunt Geusselt/Viaductweg/Meerssenerweg

De huidige inrichting van rijbanen op en rond kruispunt Geusselt is nog altijd tijdelijk. Dat geldt ook voor de rijbanen van de Viaductweg, tussen Spoorviaduct bij de Mosa en Terblijterweg. Tijdens de werkzaamheden blijven de nieuwe viaducten steeds bereikbaar. Lokaal verkeer moet tijdens de werkzaamheden echter rekening houden met afsluitingen,
omleidingen en extra reistijd. Na herinrichting kunnen bewoners van Nazareth weer als vanouds linksafslaan bij kruispunt Viaductweg/Meerssenerweg. Ook (brom)fietsers profiteren van de herinrichting, want de gelijkvloerse oversteek tussen Meerssenerweg-Noord en –Zuid komt na afloop weer terug. Zodra de planning bekend is, hoort u meer van ons!
De gelijkvloerse rijbanen tussen Spoorviaduct bij de Mosa en Terblijterweg nemen we nog onder handen De gelijkvloerse rijbanen tussen Spoorviaduct bij de Mosa en Terblijterweg nemen we nog onder handen

Rondom de Scharnerweg

Naast de afbouw van het totale verkeerssysteem werken we ook aan de inrichting van het openbaar gebied tussen Geusselt en Europaplein. Inmiddels is de nieuwe rotonde Scharnerweg zo goed als gereed en richten we de rijbanen tussen rotonde en Hunnenweg opnieuw in. In combinatie met de restauratie van de Gemeenteflat, de nieuwbouw van Albert Heijn, Gall&Gall en Etos en de voorbereidingen voor het nieuwe stadspark tussen ANWB-flat en Torenflat gonst het rondom de Scharnerweg van de werkzaamheden. 
Firma Henssen richt de kop van de Frankenstraat en President Rooseveltlaan opnieuw in Firma Henssen richt de kop van de Frankenstraat en President Rooseveltlaan opnieuw in
Terwijl firma Laudy aan zet is voor de nieuwbouw van de Albert Heijn en renovatie van de Gemeenteflat Terwijl firma Laudy aan zet is voor de nieuwbouw van de Albert Heijn en renovatie van de Gemeenteflat

Overlast door vrachtauto’s en stof

Voor de realisatie van de Groene Loper gebruiken we grond uit de opslagdepots rondom A2 Maastricht. Zo hebben we in de afgelopen weken grond vanaf de depots tussen Wielerbaan en Severenstraat afgevoerd richting Geusselt, voor de op te bouwen Geusseltheuvel. De piek in het grondwerk voor de heuvel is inmiddels afgerond, maar de aanleg van de Groene Loper gaat verder! De vrachtauto’s zullen dan ook nog niet uit het staatbeeld verdwijnen. Omdat de oude N2 is afgesloten voor verkeer kunnen de vrachtauto’s de voormalige hoofdroute niet meer gebruiken. Die vrachtauto’s moeten nu door de wijk. Om overlast te beperken variëren wij in rijroutes. Zo wordt de overlast over verschillende straten verdeeld. Ondertussen worden waterwagens ingezet, maar bij tropische temperaturen en aanhoudende droogte is dat vechten tegen de bierkaai. Omwonenden moeten rekening blijven houden met stofoverlast. 
De depots bij de Wielerbaan zijn bijna leeggereden De depots bij de Wielerbaan zijn bijna leeggereden

Verschillende aannemers aan de slag

Niet alles is A2 Maastricht. De #TransitieMaastrichtOost is in volle gang en niet alleen Avenue2 en haar onderaannemers zijn aan de slag. Bijvoorbeeld tussen Scharnertunnel en nieuwe rotonde Scharnerweg waar de rijbanen – in opdracht van de gemeente Maastricht - door firma Henssen opnieuw worden ingericht. Dat geldt ook voor de kop van de Frankenstraat en de President Rooseveltlaan. Bij de Gemeenteflat is firma Laudy aan de slag, in opdracht van eigenaar Mulleners Vastgoed. Laudy is ook aan zet bij de nieuwbouw van Albert Heijn die nog deze zomer wordt opgeleverd. De komende maanden blijven voortdurend meerdere aannemers werken aan de realisatie van de Groene Loper. 
Fotografie: Aron Nijs, Fred Berghmans, Communicatie A2 Maastricht