BOMEN HEBBEN HET ZWAAR IN DEZE EXTREEM DROGE PERIODE

Bij het planten van nieuwe bomen houden we altijd rekening met een bepaald (klein) percentage uitval. Bomenspecialisten spreken over inboet van bomen. Het uitvalpercentage is per bomensoort verschillend. Inboeten is het opnieuw aanplanten of herstellen van bomen waar de eerste aanplant niet succesvol was. Bomen worden met kluit verplaatst. De veel fijnere haarwortels moeten worden afgekapt. Juist de haarwortels zijn belangrijk voor de opname van water. Het herstel van de haarwortels is heel belangrijk voor een succesvolle aanplant. 
Idealiter worden nieuwe bomen vooral geplant tussen oktober tot december/januari. De laatste jaren blijkt dat de temperaturen dan gunstig zijn. Veelal is er geen sprake van vorst. De temperaturen onder de grond zijn geschikt voor de aangroei van nieuwe haarwortels.

Soms zijn er redenen om bomen in het voorjaar te planten. De planning van werkzaamheden kan een oorzaak zijn. Of de Nationale Boomfeestdag die traditiegetrouw in maart plaatsvindt. De gemeente wilde graag deze nationale activiteit in Maastricht faciliteren. Vervolgens is samen met Avenue2 en het projectbureau A2 Maastricht gekozen voor locaties langs de Groene Loper in wording zoals bij de Frankenstraat en het Europaplein. 

Afgelopen maanden ervaren we een extreem droge en hete periode. Er is wel extra water gegeven. Maar helaas verdampen de bomen via hun bladeren sneller het vocht, dan dat nieuw vocht via de wortels kan worden opgenomen. De hele stad ervaart dat. 

Hoe verder?

Voor de Groene Loper van A2 Maastricht is met Avenue2 afgesproken dat bomen die het niet halen worden vervangen. Gemeente, Avenue2 en projectbureau A2 Maastricht moeten nog overleggen waar in het komende plantseizoen bomen worden vervangen en om hoeveel het gaat.

Publicaties