AFBOUW TOTALE VERKEERSSYSTEEM VOOR A2 MAASTRICHT

Herinrichting Viaductweg en Terblijterweg

Snel naar:

Fase 3: project Noorderbrugtracé lift mee

In het weekend van vrijdagavond 20 t/m maandagochtend 23 oktober brengen de wegenbouwers van Strukton een nieuwe (tussen)laag asfalt aan op de rijbanen van de Viaductweg, tussen Spoorviaduct bij de Mosa en Willem Alexanderweg. Verkeer kan meestal doorgaan. Uitgezonderd tijdens het asfalteren van de afrit naar de Willem Alexanderweg: dan kan verkeer vanaf de Viaductweg niet rechts afslaan richting Willem Alexanderweg. Via gele borden wordt verkeer omgeleid. Lees hier meer over dit werk van Noorderbrug.

Geen hinder voor doorgaand noord-zuidverkeer (en andersom) op de A2/N2!

Viaducten kruispunt Meerssenerweg-Viaductweg steeds bereikbaar!


Tijdens de ombouw van de Viaductweg blijven de viaducten Noorderpoort-Noord en Noorderpoort-Zuid steeds bereikbaar voor verkeer van en naar knooppunt Oost (brandweerkazerne) en/of stadscentrum.

Meerssenerweg sinds 16 oktober afgesloten voor autoverkeer


Tijdens de laatste week van de herinrichting werken we op de Meerssenerweg, tussen de Viaductweg en de Mosa, aan het riool. Dan is de Meerssenerweg afgesloten voor autoverkeer. Gaat u met de auto de weg op? Wees dan alert op gewijzigde situaties en let goed op de gele omleidingsborden! Lees meer over dit werk en de hinder.

Oversteek bij Voltastraat sinds 9 oktober zes weken dicht voor alle verkeer


Sinds 9 oktober is de oversteek bij de Professor Cobbenhagenstraat - Voltstraat dicht om deze aan te sluiten op de Groene Loper. De oversteek is voor zes weken afgesloten voor alle verkeer. Naar verwachting is het werk half november afgerond. Tot die tijd moeten niet alleen auto's, maar ook (brom)fietsers en voetgangers rekening houden met omleidingen.

Sloop oude fietstunnel Geusselt


Om ruimte vrij te maken voor het verleggen van de Viaductweg en kruispunt Geusselt sloten we in december 2011 de oude fietstunnel bij Geusselt af. Uit tijdgebrek werd de oude tunnel niet gesloopt, maar verdween deze uit het zicht onder het wegdek van de Viaductweg. Omdat voor toekomstige (bouw)werkzaamheden de ondergrond vrij moet zijn van obstakels, slopen we de tunnel alsnog. Dat wordt een forse hinderklus, want zowel vloer als wanden en plafond bestaan uit een meter dik gewapend beton. Naar verwachting start de sloop op zaterdag 9 september en neemt deze zo'n drie weken tijd in beslag. Omwonenden moeten rekening houden met forse hinder, zes dagen per week.
De oude fietstunnel bij kruispunt Geusselt De oude fietstunnel bij kruispunt Geusselt

Vermijd hinder, probeer een e-bike


Tijdens de werkzaamheden zet Maastricht Bereikbaar een beperkt aantal e-bikes in. Zo kunnen bewoners en werknemers in de omliggende wijken verkeershinder vermijden. Wilt u gratis een e-bike proberen? Kijk op www.maastricht
bereikbaar.nl/viaductweg
 voor het aanbod en de voorwaarden. Wees er snel bij, vol = vol.

Posters voor bedrijven


Wilt u de bereikbaarheid van uw bedrijf onder de aandacht brengen van klanten en/of bezoekers? Klik hier om een A3-poster met informatie over de werkzaamheden te downloaden. Wil u papieren posters ontvangen? Mail dan naar communicatie@avenue2.nl en geef aan hoeveel u er wilt ontvangen.

Voor bedrijven


Wist u dat u de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar met alle afsluitingen en omleidingen ook kunt toevoegen aan uw eigen bedrijfswebsite? Zo attendeert u uw klanten en leveranciers op de bereikbaarheid van uw bedrijf. Hulp nodig? Neem contact op met Maastricht Bereikbaar.

HERINRICHTING VIADUCTWEG EN TERBLIJTERWEG

van woensdag 6 september tot maandag 23 oktober

Update: 23 oktober 2017

Zo ver zijn we

Van 6 september tot 23 oktober werkten we aan de herinrichting van de Viaductweg en Terblijterweg. We plaatsten regelmatig een update over de voortgang van het werk.

Verkeer kan sinds maandagochtend 23 oktober weer gebruik maken van alle wegen rondom Geusselt. Helaas is het werk niet helemaal voltooid.

Laatste klus voor afbouw verkeerssysteem Geusselt

Sinds de ingebruikname van de Koning Willem-Alexandertunnel werken we door aan de afbouw van het totale verkeerssyteem voor A2 Maastricht. Voor de afbouw van het verkeerssysteem rondom Geusselt hebben we nog één grote klus te gaan: de herinrichting van de Viaductweg en de Terblijterweg. Dat levert forse verkeershinder op voor weggebruikers en overlast voor omwonenden. De werkzaamheden starten op 6 september.

Waarom?

Voor een goede aansluiting op de nieuwe wegaansluitingen rondom Geusselt richten we de rijbanen van zowel de Terblijterweg als Viaductweg opnieuw in. Na afronding zijn bij kruispunt Meerssenerweg-Viaductweg alle verkeersbewegingen mogelijk en kan verkeer vanuit het stadscentrum en/of knooppunt Oost (bij de brandweerkazerne) weer links afslaan bij de Meerssenerweg (richting Nazareth/Limmel). (Brom)fietsers kunnen dan ook weer oversteken tussen Meerssenerweg-Noord en Zuid (tussen Nazareth en Wyckerpoort-Noord).

Wat gaat er gebeuren?

Voor de herinrichting breken we de rijbanen van de Viaductweg en Terblijterweg tot in de ondergrond af. Vervolgens bouwen we de rijbanen opnieuw op, van wegfundering tot en met asfalt, belijningen en markeringen. Tegelijkertijd slopen we de resten van de oude fietstunnel Geusselt, die zich nog altijd dwars onder het wegdek van de Viaductweg bevindt.

Wanneer?

De werkzaamheden duren in totaal 7 weken, van 6 september tot 23 oktober 2017. De planning is bewust gekozen, zodat de werkzaamheden klaar zijn voor de drukke maanden aan het eind van het jaar.

Werken in fasen

De uitvoering vindt plaats in fasen. We zetten de verschillende fasen hieronder op een rij. 

Fase 1: Viaductweg - afgesloten tussen Meerssenerweg en kruispunt Geusselt
van woensdag 6 september tot woensdag 4 oktober

We beginnen met de herinrichting van de rijbanen van de Viaductweg. Vanaf woensdag 6 september richten we het werkterrein in en verwijderen we het asfalt van de huidige rijbanen. De sloop van de oude fietstunnel Geusselt start vrijwel meteen: van zaterdag 9 september tot begin oktober gaat de sloop 6 dagen per week door. Tegelijkertijd brengen we nieuwe rioleringen voor de wegafwatering aan. Daarna start het grondwerk, voor de afbraak van de huidige en de opbouw van de nieuwe wegfundering. In het weekend van vrijdagavond 20 tot maandagochtend 23 oktober (fase 3) zetten we de puntjes op de i. 
Fase 2: Viaductweg en Terblijterweg – afgesloten tussen Meerssenerweg en op- en afritten Terblijterweg
van woensdag 4 oktober tot vrijdagavond 20 oktober

Vanaf woensdagochtend 4 oktober breiden we het werkterrein uit naar de Terblijterweg. Want ook de rijbanen van de Terblijterweg passen we aan zodat deze naadloos aansluiten op de nieuwe wegaansluitingen. Vanaf woensdagochtend 4 oktober breken we de huidige rijbanen af, om vervolgens de nieuwe rijbanen stap voor stap opnieuw op te bouwen. De afwerking volgt in het weekend van vrijdagavond 20 tot maandagochtend 23 oktober (fase 3). Verkeer van en naar Maastricht-Oost en/of Berg en Terblijt moet van woensdagochtend 4 tot maandagochtend 23 oktober rekening houden met forse hinder door afsluitingen en omleidingsroutes.
Fase 3: Viaductweg en Terblijterweg – weekendafsluiting tussen Spoorviaduct bij de Mosa en Terblijterweg, inclusief op- en afritten Terblijterweg 
van vrijdagavond 20 oktober tot maandagochtend 23 oktober

In het weekend van vrijdagavond 20 tot maandagochtend 23 oktober ronden we de werkzaamheden aan de Viaductweg en Terblijterweg af. Tegelijkertijd richten we kruispunt Meerssenerweg/Viaductweg én de kruising Terblijterweg inclusief op- en afritten opnieuw in. De wegenbouwers werken dag en nacht door om de planning te halen. Verkeer moet gedurende het hele weekend rekening houden met omvangrijke hinder door afsluitingen en omleidingen.

Hinder voor verkeer

We werken in fasen, om de overlast voor verkeer te beperken. Forse verkeershinder is echter onvermijdelijk, met name voor lokaal en regionaal autoverkeer naar en vanuit de omliggende wijken. Woningen en bedrijven blijven steeds bereikbaar, al dan niet via omleidingsroutes.

We zetten de afsluitingen in de verschillende fasen op een rij. In de tekeningen die hieronder per fase zijn ingevoegd, ziet u niet alleen de afsluitingen, maar ook de rijrichtingen die wél mogelijk zijn.

Voor doorgaand noord-zuidverkeer (en andersom) op de A2/N2 (tunnel) is er geen hinder. Ook autoverkeer tussen de A2 en het stadscentrum kan altijd doorgaan over de viaducten bij kruispunt Viaductweg-Meerssenerweg.

Fase 1 – van woensdag 6 september tot woensdag 4 oktober:
  • Verkeer van oost (Terblijterweg) naar west (Viaductweg) en andersom is niet mogelijk. 
  • Verkeer op de Viaductweg en Terblijterweg kan niet afslaan naar de N2-tunnel richting zuiden.
  • Verkeer vanuit het noorden (Eindhoven/Heerlen) kan bij kruispunt Geusselt niet rechts afslaan om naar de Viaductweg - Meerssenerweg te gaan. Verkeer kan wél doorgaan over het nieuwe viaduct richting Noorderbrug/stadscentrum. 
  • Verkeer in de N2-tunnel komende vanuit het zuiden kan niet afrit 53 nemen naar Maastricht-Centrum Noord (Viaductweg). Afrit 53 is wel open voor verkeer naar Berg en Terblijt (Terblijterweg).
Fase 2 – van woensdag 4 oktober tot vrijdagavond 20 oktober:
  • Tijdens deze fase gelden alle afsluitingen uit fase 1. Aanvullend:
  • Afsluiting afrit 53 A2 voor verkeer vanuit het noorden (Eindhoven/Heerlen) naar Berg en Terblijt. Dit verkeer kan bij kruispunt Geusselt niet links afslaan naar de Terblijterweg.
Fase 3 – van vrijdagavond 20 oktober tot maandagochtend 23 oktober (weekendafsluiting):
  • Tijdens deze fase gelden alle afsluitingen uit fase 1 en 2. Aanvullend:
  • Kruispunt Meerssenerweg-Viaductweg is volledig afgesloten voor alle verkeer. 
  • Verkeer vanuit het zuiden (Luik) kan niet de N2-tunnel nemen. In de N2-tunnel is afrit 53 naar de Terblijterweg (voor de richtingen Maastricht-Centrum Noord en Berg en Terblijt) afgesloten. Doorgaand verkeer vanuit het zuiden (Luik) kan gebruikmaken van de A2-tunnel om richting het noorden (Eindhoven/Heerlen) te rijden. De N2-buis blijft wel open voor verkeer richting het noorden vanaf de John F. Kennedysingel.
  • Verkeer kan niet oprit 53 nemen vanaf de Terblijterweg/Viaductweg naar de A2/A79.

Omleidingsroutes

Autoverkeer wordt grotendeels omgeleid via de John. F. Kennedysingel. Kijk voor alle omleidingsroutes en de extra reistijd op de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar. Gaat u met de auto de weg op? Wees dan alert op gewijzigde situaties en let goed op de gele omleidingsborden!

Kijk voor aanpassingen in de busdienstregeling op de website van Arriva.  

Hinder voor (brom)fietsers en voetgangers

Tijdens fase 3 - de weekendafsluiting van vrijdagavond 20 tot maandagochtend 23 oktober – krijgen ook (brom)fietsers en voetgangers te maken met omleidingen. Dan is het fietspad tussen de Borgharenweg/Franciscus Romanusweg en Kolonel Johnsontunnel afgesloten, net als het volledige kruispunt Viaductweg-Meerssenerweg. Er geldt een korte omleiding via de zuidkant van de Meerssenerweg.

Hinder voor omwonenden

Omdat we werken met machines en materieel moeten omwonenden rekening houden met geluidsoverlast. Dat geldt vooral tijdens de sloop van de oude fietstunnel Geusselt, van zaterdag 9 september tot begin oktober. Verder kan de inzet van een trilwals - voor het verdichten van de nieuwe wegfunderingen - binnenshuis merk- en voelbaar zijn door bijvoorbeeld rammelende koffiekopjes of rinkelend glaswerk. Maar ook vrachtverkeer levert hinder op: de werkterreinen zijn immers alleen via de wijken bereikbaar.

Werktijden

De bouwers van Avenue2 werken van maandag tot en met zaterdag dagelijks van 07.00 tot 18.00 uur. Bij tegenvallers is uitloop tot in de avonduren niet uitgesloten. In fase 3 werken de wegenbouwers dag en nacht door om de planning te halen.

English information

Read here in English about the redevelopment of Viaductweg and Terblijterweg.

Related layout drawings
Poster
Download here a poster about the redevelopment.
Fotografie: Reen van Beek en Aron Nijs