AANLEG GROENE LOPER

PLANNEN BLIJFT PASSEN EN METEN

Geplaatst op 4 september 2017

Kabels en leidingen. Rioolwerkzaamheden. Asfaltwerkzaamheden. Kolken voor afwatering. Bestrating. Trottoirbanden. Nieuwe lichtmasten. Het aanbrengen van GraviLyn (de nieuwe halfverharding voor het middenpad). En nog veel meer…

Werken waar mogelijk

De inrichting van het openbaar gebied voor de Groene Loper tussen Geusselt en Europaplein is steeds passen en meten. Wanneer bouwer Avenue2 op de ene plek even niet verder kan, wordt meteen gekeken waar dat wel kan, zodat het werk niet stilligt. Daarom kan het zijn dat u pas kort van tevoren van ons hoort waar precies wordt gewerkt en wat u daarvan merkt. Dat is vervelend, maar helaas onvermijdelijk.

Het meeste werk aan de Groene Loper vindt plaats binnen het werkterrein. Maar de werkzaamheden kunnen niet altijd binnen de bouwhekken uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld het maken van nieuwe aansluitingen op het riool van omliggende straten en de aanvoer van bouwmaterialen. 

Streven is dat de inrichting van het openbaar gebied in het voorjaar van 2018 is afgerond. 

Blijf op de hoogte!

We houden u op de hoogte van onze werkzaamheden via: weekkrant VIA Maastricht, onze digitale voortgangsberichten, www.a2maastricht.nl, www.mijngroeneloper.nl, onze Twitteraccounts @a2_maastricht en @mijngroeneloper en de Facebookpagina van Mijn Groene Loper: facebook.com/mijngroeneloper.