RIOOLWERKZAAMHEDEN MEERSSENERWEG

Hinder rondom Geusselt

Let op! Het rioolwerk op de Meerssenerweg vindt tegelijkertijd plaats met de herinrichting van de Viaductweg en Terblijterweg. Rondom Geusselt zijn meerdere afsluitingen en omleidingen tot 23 oktober. Lees hier meer informatie over de herinrichting van de Viaductweg en Terblijterweg. Gaat u met de auto de weg op? Wees dan alert op gewijzigde situaties en let goed op de gele omleidingsborden!

Omleidingsroutes

Alle omleidingsroutes en de extra reistijd vindt u op de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar.

RIOOLWERKZAAMHEDEN OP DE MEERSSENERWEG VANAF 16 OKTOBER

Geplaatst op 2 oktober 2017

Het zal u niet ontgaan zijn. We timmeren behoorlijk aan de wegen rondom Geusselt dit najaar om het verkeerssysteem voor A2 Maastricht rondom dit kruispunt af te bouwen. Op de Meerssenerweg moeten nog rioolwerkzaamheden gebeuren. Dit werk nemen we ook nu mee.

Dat betekent dat de Meerssenerweg van maandagochtend 16 oktober tot vrijdagavond 20 oktober is afgesloten voor autoverkeer tussen de Viaductweg en de Mosa. Van vrijdagavond 20 oktober tot maandagochtend 23 oktober richten we het kruispunt Viaductweg-Meerssenerweg opnieuw in en is het kruispunt volledig afgesloten. 

Wat gaan we doen en waarom?

Eind 2014 heeft er een spoedreparatie aan het riool in de Meerssenerweg moeten plaatsvinden. Nu hebben we, tijdens de herinrichting van de Viaductweg en Terblijterweg, de kans om de werkzaamheden van toen verder af te ronden. We maken nu van de gelegenheid gebruik, zodat we een nieuwe asfaltlaag kunnen aanbrengen in het hele gebied en we niet op korte termijn weer de weg hoeven open te breken. Zo kunnen we de hinder beperken.

Werkzaamheden

Het riool ligt op meer dan drie meter diepte. We beginnen met het verwijderen van het asfalt en het weggraven van de grond. Dat is een tijdrovende klus, omdat zich hier tal van kabels en leidingen kruisen. Als we het riool bereikt hebben, halen we de betonnen afdekplaten die erop liggen weg. Daarna kan het daadwerkelijke rioolwerk beginnen.

Als dat gebeurd is, plaatsen we de afdekplaten terug en vullen we de grond weer laagje voor laagje aan. Die verdichten we met een trilplaat. Zo ontstaat een compacte en stevige ondergrond voor een nieuwe wegfundering.

Ten slotte komt er een nieuwe asfaltlaag overheen en brengen we nieuwe wegmarkeringen aan. Dat gebeurt in het weekend van 20 tot 23 oktober als het kruispunt Viaductwe-Meerssenerweg opnieuw ingericht wordt (tijdens fase 3 van de herinrichting van de Viaductweg/Terblijterweg).

Afsluiting voor autoverkeer

Verkeer komende vanaf knooppunt Oost (brandweerkazerne) en/of stadscentrum kan tijdens de werkzaamheden niet rechtsaf de Meerssenerweg op slaan. Linksaf (richting Nazareth) is wel mogelijk. Oversteken van Wyckerpoort naar Nazareth is niet mogelijk. (Brom)fietsers en voetgangers kunnen wel door en de ventweg die parallel aan de Meerssenerweg ligt, is ook bereikbaar. Met uitzondering van 17 en 18 oktober, dan brengen we de deklaag van het asfalt aan op de Kolonel Millerstraat.

Op de afbeelding ziet u de afsluitingen én de rijrichtingen die wel mogelijk zijn in de week dat er gewerkt wordt aan het riool in de Meerssenerweg.

Van vrijdagavond 20 oktober tot maandagochtend 23 oktober richten we het kruispunt Viaductweg-Meerssenerweg opnieuw in en is het kruispunt volledig afgesloten.

Omleidingsroutes

Alle omleidingsroutes en de extra reistijd vindt u op de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar.

Hinder voor omwonenden

Omdat we werken met machines en materieel moeten omwonenden rekening houden met geluids- en trillingshinder. Daarnaast kan ook vrachtverkeer hinder opleveren. De bouwers van Avenue2 werken van maandag tot en met zaterdag dagelijks van 07.00 tot 18.00 uur. Bij tegenvallers is uitloop tot in de avonduren niet uitgesloten.