AANLEG GROENE LOPER

Deklaag Kolonel Millerstraat

AANBRENGEN DEKLAAG KOLONEL MILLERSTRAAT 16 EN 17 OKTOBER

Geplaatst op 11 oktober

Voor de bouwvak afgelopen zomer rondden we de herinrichting van de Kolonel Millerstraat zover mogelijk af. Alleen de bovenste laag asfalt, de deklaag, ontbreekt nog. Hiermee hebben we nog even gewacht om eventuele beschadigingen door bouwverkeer te voorkomen. Nu kunnen we deze deklaag wel aanbrengen. De werkzaamheden daarvoor vinden plaats op maandag 16 en dinsdag 17 oktober. 

Wat gaat er gebeuren?

Op maandag 16 oktober wordt eerst een onderlaag op de weg aangebracht. Op dinsdag 17 oktober brengen we de deklaag aan in de hele Kolonel Millerstraat.

Hinder voor verkeer

Maandag 16 oktober
Verkeer heeft geen hinder van het aanbrengen van de onderlaag. Wel is de ventweg langs de Meerssenerweg, die uitkomt op de Kolonel Millerstraat, afgesloten door leidingenwerk dat daar plaatsvindt.

Dinsdag 17 oktober
Verkeer kan op 17 oktober niet door de Kolonel Millerstraat en de zijstraten zijn doodlopend (Generaal Eisenhowerstraat en Generaal Marshallaan). Ook de ventweg langs de Meerssenerweg, die uitkomt op de Kolonel Millerstraat, is afgesloten.

Fietsers en voetgangers worden ter plekke omgeleid. Op deze dag mogen er geen auto's op de parkeerplaatsen langs de Kolonel Millerstraat staan. Door freeswerk kan er namelijk materiaal opspatten.

Wij vragen omwonenden en bezoekers dan ook hun auto vóór 6.00 uur ’s ochtends 17 oktober in een van de omliggende straten te parkeren.

Hinder voor omwonenden

Woningen en voordeuren blijven altijd bereikbaar, maar straatwerk levert hinder op. Houd rekening met geluidsoverlast door inzet van machines en materieel. Waar mogelijk proberen we de hinder tot een minimum te beperken.

Werktijden

Naar verwachting vinden de werkzaamheden plaats op maandag 16 oktober en dinsdag 17 oktober. We werken beide dagen tussen 7.00 en 17.00 uur. Als de planning in het gedrang komt is uitloop tot in de avonduren niet uitgesloten.