OMBOUW SCHARNERWEG

- Storing verlichting rotonde -

We hebben meldingen gekregen en ook zelf geconstateerd dat de nieuwe verlichting bij de rotonde Scharnerweg 's avonds hapert. We hebben dit gemeld bij de netbeheerder Enexis. Zij zullen de hapering zo snel mogelijk oplossen.

Oversteken? Blijven opletten!


Het blijft de komende maanden nog steeds goed opletten met name voor voetgangers en (brom)fietsers die willen oversteken van oost naar west en omgekeerd. Dit geldt voor het hele openbare gebied tussen Geusselt en Europaplein en zeker ook voor de drukke rotonde op de Scharnerweg. De inrichting van het openbaar gebied zal ongeveer in de eerste helft van 2018 zijn afgerond. Tot dan toe is Avenue2 druk in de weer met onder meer kabels en leidingen, riool- en asfaltwerkzaamheden. Kolken voor de afwatering. Bestrating, trottoirbanden en nieuwe lichtmasten. En het aanbrengen van het GraviLyn (de nieuwe halfverharding voor het middenpad). 

PASSEN EN METEN OP DE SCHARNERWEG

Geplaatst op 17 oktober 2017

Deze zomer ging de nieuwe rotonde aan de Scharnerweg open voor verkeer. Maar zoals bekend is het nog steeds een tijdelijke situatie! De toegangswegen en de rotonde zelf zijn nog niet af. Auto’s, fietsers en voetgangers moeten héél goed opletten. Regelmatig staan er verkeersregelaars om de verkeersdeelnemers extra te waarschuwen en te attenderen op de goede richting. 
Het is passen en meten niet alleen voor Avenue2 die letterlijk in het hart werkt van de Scharnerweg, maar bijvoorbeeld ook voor de firma Henssen die in opdracht van de gemeente werkt tussen de rotonde en de Scharnertunnel en de firma Laudy die in opdracht van Mulleners Vastgoed werkt aan de Gemeenteflat en in opdracht van Albert Heijn aan de nieuwe parkeerplaats.

Aanleggen van verlichting en stoepen

De afgelopen weken moesten eerst de kabels voor de definitieve verlichting worden aangelegd door netbeheerder Enexis. Het aansluiten van de verlichting moest in één keer gebeuren om te voorkomen dat koperdieven de kabels weer zouden lostrekken. Inmiddels is de definitieve verlichting aangesloten en kan Avenue2 vanaf deze week starten met de aanleg van de stoepen. Ongeveer eind november kunnen voetgangers dan voor een groot gedeelte op de stoep lopen. Behalve midden op de rotonde, daar waar de Groene Loper in aanleg de rotonde kruist, dáár moeten voetgangers en fietsers nog een stuk van de tijdelijke route delen. Op deze plekken kan de stoep pas worden gemaakt nadat het GraviLyn (het middenpad van de Groene Loper) is aangelegd.

Nog een keer asfalteren

Wie over de rotonde rijdt, ziet dat de bovenste laag asfalt nog ontbreekt. Deze deklaag en de definitieve markering volgen komende weken. Zoals vaker is ook hier de definitieve deklaag nog niet eerder aangebracht vanwege het bouwverkeer dat het nieuwe asfalt al meteen zou kunnen beschadigen. In overleg met busonderneming Arriva en de gemeente is besloten de deklaag en markeringen in één keer ’s nachts aan te brengen, wanneer er geen lijnbussen en er sowieso wat minder oost-westverkeer is dan overdag. Wanneer dat zal zijn, is nu nog niet bekend. We houden u op de hoogte.