VERFIJNING BEWEGWIJZERING A2 MAASTRICHT

Filmpje met uitleg

Bekijk hier een filmpje met de uitleg over de verfijning van de bewegwijzering.

Poster

Download hier een poster over de verfijning van de bewegwijzering.

VERFIJNING BEWEGWIJZERING A2 MAASTRICHT

In de nacht van 15 op 16 december vorig jaar hebben we de Koning Willem-Alexandertunnel in gebruik genomen. Rijkswaterstaat en de partners gemeente Maastricht en projectbureau A2 Maastricht hebben afgelopen jaar in de gaten gehouden hoe weggebruikers de borden wel en soms ook niet begrijpen.

Van ontwerp naar praktijk

Specialisten infrastructuur en verkeerspsychologen hebben routes en borden op voorhand uitgebreid bekeken. Op basis van ervaringen, landelijke richtlijnen en complexiteit van het verkeerssysteem in een stedelijke omgeving hebben zij als het ware voorspeld hoe weggebruikers zouden reageren.

Vervolgens is afgelopen jaar het gedrag van de weggebruikers geanalyseerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van de constateringen van de verkeerscentrales van Rijkswaterstaat en gemeente Maastricht en de publieksmeldingen bij Rijkswaterstaat, Maastricht Bereikbaar en projectbureau A2 Maastricht. Daarnaast is overlegd met het Steunpunt Gedrag van Rijkswaterstaat. Op basis van de analyse is bepaald waar aanvullingen nodig zijn. Deze worden naar verwachting begin 2018 doorgevoerd.

Toevoeging ‘centrum’ op borden vanuit noorden

We hebben geconstateerd dat verkeer komend vanuit het noorden vanaf de A2 (Eindhoven) of A79 (Heerlen) soms een afrit te vroeg neemt. Dan kiezen weggebruikers voor Maastricht-Noord en komen ze op bedrijventerrein Beatrixhaven (afrit 52) terecht, terwijl ze naar het centrum willen. Daarom wordt ‘centrum’ eerder toegevoegd op de borden, op zowel de A2 als de A79. Bovendien komt er ter hoogte van afrit 52 een extra bord om de bestemming van deze afrit te verduidelijken.

Aanvullingen borden John F. Kennedysingel

We hebben geconstateerd dat weggebruikers de route vanuit de stad richting het noorden, over de John F. Kennedysingel, als lastig ervaren. Daarom worden onder andere de volgende aanvullingen gedaan.
  1. Op de John F. Kennedysingel worden eerder de mogelijke richtingen aangegeven (Cadier en Keer/Vaals en Liège/Eijsden/Eindhoven).
  2. Voor de weggebruikers die voor Liège/Eijsden/Eindhoven kiezen, staat vervolgens óók eerder de splitsing tussen Eindhoven/Heerlen (via de tunnel) en Liège/Eijsden (via de A2 naar het zuiden) aangegeven.
  3. Voor de weggebruikers die richting Eindhoven/Heerlen gaan, staat ten slotte nog eerder aangegeven welke richtingen je kunt kiezen in de tunnel.
Bewegwijzering John F. Kennedysingel locatie 2

Bestemmingen op borden in tunnel

We hebben geconstateerd dat weggebruikers het lastig vinden om op N-nummers te rijden. Daarom worden in de bovenste tunnelbuizen richting zuiden de bestemmingen ‘Liège’ en ‘centrum’ toegevoegd en richting noorden ‘Eindhoven’ en ‘centrum’.