AANLEG GROENE LOPER

Werkzaamheden Heerderdwarsstraat

Let op!

De planning is onder voorbehoud. Deze is namelijk afhankelijk van diverse  omstandigheden, zoals het weer. Bij te koude temperaturen en/of vorst kan het werk vertraging oplopen. We houden u op de hoogte van de voortgang.

WERKZAAMHEDEN HEERDERDWARSSTRAAT VOOR AANSLUITING GROENE LOPER

Update 9 januari 2018

Sinds april van dit jaar zijn we aan de slag met de inrichting van het openbaar gebied tussen Geusselt en Europaplein. Maandag 8 januari zijn we zoals verwacht gestart met het aansluiten van de Heerderdwarsstraat op de toekomstige Groene Loper. We verwachten dat het werk tot eind januari duurt.

Wat gaat er gebeuren?

Eind 2017 bereidden we het aansluiten van de Heerderdwarsstraat op de Groene Loper al voor. Zo verrichtten we op de hoek met de Nassaulaan grondwerk. Nu kunnen we de aansluiting maken. We werken op de Heerderdwarsstraat tot aan de overgang van de klinkers naar het asfalt. 

Milieuperron
Sinds 21 november 2017 is het milieuperron bij de Heerderweg/ Heerderdwarsstraat tijdelijk vervallen. Gebruikers van dit milieuperron kunnen hun afval tijdelijk kwijt bij het milieuperron aan de Bloemenweg. Als de Heerderdwarsstraat is aangesloten op de Groene Loper kunt u weer gebruik maken van het milieuperron bij de Heerderweg/Heerderdwarsstraat. Dit komt hier, op een iets andere plek, namelijk weer terug.

Hondenlosloopgebied
In de hoek Nassaulaan - Heerderdwarsstraat wordt een hondenlosloopgebied aangelegd. Voorheen lag ook een hondenlosloopgebied in deze omgeving. Nu komt dit terug. Het is een door gemeente Maastricht aangewezen gebied waar honden mogen loslopen. Het losloopgebied wordt afgezet met een hekwerk van ruim 1 meter hoog. Op onderstaand kaartje ziet u waar het hondenlosloopgebied komt te liggen (oranje cirkel).

Hinder voor omwonenden en verkeer

Omwonenden moeten rekening houden met geluids- en trillingshinder, doordat we werken met machines en materieel. Daarnaast kan ook vrachtverkeer hinder opleveren.

Vanaf de start van het werk kunnen auto’s niet meer via de Heerderdwarsstraat de Heerderweg op rijden. Dit is definitief. Meer over de toekomstige verkeerssituatie op de Heerderweg leest u hier.

(Brom)fietsers en voetgangers die gebruik willen maken van de oversteek Heerderweg - Adelbert van Scharnlaan leiden we tijdens de werkzaamheden om via de St. Gerardusweg - Heerderweg - Prinsenlaan - Groene Loper.

Werktijden
De bouwers van Avenue2 werken van maandag tot en met vrijdag dagelijks van 07.00 tot 17.00 uur. Bij tegenvallers is uitloop tot in de avonduren of in het weekend niet uitgesloten.

Fotograaf: Fred Berghmans