AANLEG GROENE LOPER

Werkzaamheden Koningsplein

Let op!

De planning is onder voorbehoud. Deze is namelijk afhankelijk van diverse omstandigheden, zoals het weer. Bij te koude temperaturen en/of vorst kan het werk vertraging oplopen. We houden u op de hoogte van de voortgang.

WERKZAAMHEDEN KONINGSPLEIN VOOR AANSLUITING GROENE LOPER

Geplaatst op 20 december 2017

Sinds april van dit jaar zijn we aan de slag met de inrichting van het openbaar gebied tussen Geusselt en Europaplein. Naar verwachting starten we vanaf maandag 8 januari met het aansluiten van het Koningsplein op de toekomstige Groene Loper. Het werk duurt naar verwachting tot begin februari.

Wat gaat er gebeuren?

We gaan het Koningsplein tussen de Noormannensingel en de Groene Loper opnieuw inrichten. Wij werken niet aan de ventweg die aan de ANWB-flat ligt. Wel moeten we deze aansluiten op de heringerichte straat. Dit doen we als laatste. We beginnen met het opbreken en opnieuw inrichten van de straat vanaf de Groene Loper. De straat wordt beklinkerd en we leggen parkeerplaatsen aan. Dit worden parkeervakken om recht in te steken.

Hinder voor omwonenden en verkeer

Omwonenden moeten rekening houden met geluids- en trillingshinder, doordat we werken met machines en materieel. Daarnaast kan ook vrachtverkeer hinder opleveren.

Parkeren en bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden kan er niet geparkeerd worden op het Koningsplein. We verzoeken parkeerders vriendelijk om hun auto vóór maandagochtend 8 januari 7.00 uur in een van de omliggende straten te parkeren.

Auto's kunnen wel gewoon parkeren in de parkeervakken op de ventweg. De ventweg en de parkeervakken daar blijven namelijk zolang mogelijk bereikbaar vanaf de Noormannensingel. Maar om de verbinding te kunnen maken, moeten we de ventweg tijdelijk afsluiten. We doen dit als laatste en de afsluiting duurt naar verwachting drie dagen. We informeren u als we meer weten over de planning van deze afsluiting.

Woningen blijven sowieso altijd te voet bereikbaar. We verwachten de fiets- en voetgangersoversteek naar de Frankenstraat gewoon open te kunnen houden tijdens de werkzaamheden.

Werktijden
De bouwers van Avenue2 werken van maandag tot en met vrijdag dagelijks van 07.00 tot 17.00 uur. Bij tegenvallers is uitloop tot in de avonduren of in het weekend niet uitgesloten.

Afvalinzameling
U kunt uw huishoudelijke afvalzakken (restafval en plastic, metaal en drankkartons) en oud papier op de gebruikelijke plek en tijd neerzetten. Wij brengen deze, als het nodig is, naar een plek waar de ophaaldienst erbij kan.

Foto: Fred Berghmans