RIOOLREINIGING HUNNENWEG/ REGENTESSELAAN

RIOOLREINIGING HUNNENWEG/REGENTESSELAAN

Firma Rions is in opdracht van Avenue2 bezig met het reinigen van het riool in de Hunnenweg en op de Regentesselaan. Dit werk duurt al enige weken en het levert voor omwonenden de nodige hinder op. Onze excuses voor het ongemak dat u ervaart. Op deze webpagina informeren we u over de werkzaamheden en de voortgang.

Update 18 juli 2018

Op donderdag 19 juli gaat firma Rions weer aan de slag in de Hunnenweg en op de Regentesselaan. Rions inspecteert en reinigt het riool. Het is de verwachting dat dit één dag duurt.

Omwonenden kunnen te maken met krijgen met stank- en geluidsoverlast. Stankoverlast binnenshuis kan ontstaan door drukverschillen als gevolg van het spoelen van het riool. U kunt dit oplossen door de sifons van afvoeren (bijvoorbeeld de toilet, douche, wasbak) weer met water te vullen (even de kraan laten lopen). Daarnaast raadt Rions aan de deksel van de toiletpot dicht te laten.

Update 16 januari 2018

Rions heeft besloten tijdelijk te stoppen met de rioolreiniging op de Hunnenweg en in de Regentesselaan. Het riool is nagenoeg schoon, maar de laatste restjes zijn hardnekkig. Rions laat deze restjes nu eerst indrogen, om ze vervolgens met een speciale spuitmachine te verwijderen. We laten u weten wanneer Rions verder gaat.

Geplaatst op 10 januari 2018

Wat gebeurt er?

Rions is bezig met het verwijderen van cement-bentoniet. Dit is een natuurlijk, ongevaarlijk materiaal dat gebruikt is voor het plaatsen van de damwandplanken, zodat de tunnel gegraven kon worden. Het materiaal is destijds per ongeluk in het riool terecht gekomen. Cement-bentoniet is een mengsel van cement, water en fijne kleideeltjes. Het is niet schadelijk voor mens en milieu.

Hoe lang duurt het nog?

Het verwijderen van de cement-bentoniet blijkt een tijdrovende, arbeidsintensieve klus te zijn. Het is moeilijk om het materiaal uit de buizen los te krijgen. Soms lukt het om op een dag flink wat meters te maken. En soms is er amper vooruitgang. Daarnaast is het werk sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Het is dan ook moeilijk te zeggen hoe lang het werk nog duurt. Het meeste werk is in ieder geval achter de rug. Zoals het er nu voorstaat, verwachten we het werk volgende week af te ronden.

Hoe gaat Rions te werk?

Rions is een gespecialiseerde rioolreiniger en reinigt het riool met een spoelwagen. De spoelwagen is een combinatie van een spuitwagen en een vacuümwagen die het riool met hoge druk schoonspuit en leegzuigt. Het vrijgekomen rioolslib blijft achter in de wagen, waarna het rioolwater opnieuw wordt gebruikt als spuitwater om de rioolbuizen nogmaals schoon te spuiten.

Waar en wanneer?

Planning en locatie zijn voortdurend afhankelijk van de voortgang van het reinigingswerk. Werkdagen zijn van maandag tot en met vrijdag. Rions werkt enkel tussen 8.30 uur en 14.30 uur om het brengen en ophalen van kinderen van scholen in de buurt niet te hinderen.

Wat merkt u?

Hinder voor omwonenden
U kunt te maken met krijgen met stank- en geluidsoverlast. Stankoverlast binnenshuis kan ontstaan door drukverschillen als gevolg van het spoelen van het riool. U kunt dit oplossen door de sifons van afvoeren (bijvoorbeeld de toilet, douche, wasbak) weer met water te vullen (even de kraan laten lopen). Het geluid is vergelijkbaar met een stationair draaiende vrachtwagen op een hoog toerental.

Hinder voor verkeer
Tijdens de werkzaamheden staat een afzetting op de weg. Verkeer kan hierdoor enige hinder ondervinden. Rions probeert dit tot een minimum te beperken. Tot voor kort werkte Rions met twee spoelwagens om het riool te reinigen. Sinds woensdag 10 januari zet Rions slechts één spoelwagen in, ten gunste van het verkeer en ook om de geluidsoverlast te beperken. De spoelwagen positioneert Rions zo dat verkeer er langs kan. Daarnaast zetten we een verkeersregelaar in om verkeer te ondersteunen bij het passeren van de spoelwagen.

Foto: Aron Nijs