GROENE LOPER LONKT, MAAR NOG NIET KLAAR VOOR GEBRUIK

29 maart - 1 april: #4dagenGroeneLoper

Projectbureau A2 Maastricht en Avenue2 organiseren van 29 maart tot en met 1 april allerlei activiteiten met verschillende partners om de symbolische opening van de Groene Loper te vieren. Meer info: www.a2maastricht.nl/
mijlpaalgroeneloper
.

GROENE LOPER LONKT, MAAR NOG NIET KLAAR VOOR GEBRUIK

Geplaatst op 6 maart 2018

Tussen Geusselt en Europaplein ontstaan nieuwe verbindingen voor voetgangers, fietsers en bestemmingsverkeer. Verbindingen die steeds meer lonken om er gebruik van te maken. We krijgen vragen of alles klaar zal zijn voor het koninklijk bezoek op 29 maart. Dat gaan we helaas niet halen.

Het liefst willen we alles in één keer goed doen. Tegelijkertijd duiken er - net als bij andere grote bouwprojecten - tijdens de uitvoering en bij elke oplevering zogenaamde restpunten op: onvolkomenheden die moeten worden aangepakt. In de meeste gevallen gaat het om onvolkomenheden die relatief eenvoudig te corrigeren zijn. Bijvoorbeeld een putdeksel die niet goed ligt, een lantaarnpaal die scheef staat, een verzakking in het straatwerk of een verkeersbord dat niet goed hangt. Soms zijn de aanpassingen groter, zoals een stuk asfalt dat vervangen moet worden. Of het GraviLyn voor het ‘gele’ middenpad dat door de weersomstandigheden niet kan uitharden. En op weer andere plekken niet kan worden aangebracht totdat de temperaturen hoger worden.  

Avenue2 is momenteel volop aan de slag om de restpunten op de Groene Loper af te werken. Dit gaat minder snel dan gedacht, eerst door de natte weersomstandigheden en later door de vorstperiode. Daarnaast is het straatwerk nog niet overal klaar, voor de trottoirs en parkeervakken. En het gras moet bijvoorbeeld nog worden ingezaaid. Zodat we eindelijk van winters grijs naar lentegroen kunnen overschakelen.

Werkterrein dichtgezet met betonblokken

De Groene Loper blijft voorlopig dus nog werkterrein. Het werk is nog niet opgeleverd en overgedragen aan de gemeente (de toekomstige beheerder). Om onbevoegd verkeer van de Groene Loper te houden, de restwerkzaamheden zonder belemmeringen uit te voeren en schades te voorkomen, heeft Avenue2 de Groene Loper meer dichtgezet met betonblokken.

Foto: Aron Nijs - januari 2018