VERVOLG HERINRICHTING DR. SCHAEPMANSTRAAT

Informatieavond 22 maart

Op donderdag 22 maart organiseerden we een informatieavond over het vervolg van de herinrichting van de Doctor Schaepmanstraat. Omwonenden konden vrij binnenlopen tussen 17.00 en 19.00 uur. 

Foto's werkzaamheden 17 april

VERVOLG HERINRICHTING DR. SCHAEPMANSTRAAT

Update 17 april 2018

Onlangs hebben we de Doctor Schaepmanstraat aangesloten op de toekomstige Groene Loper. Daarom is de straat opnieuw ingericht tot aan de drempel ter hoogte van huisnummer 46. In opdracht van de gemeente Maastricht richten we de Doctor Schaepmanstraat ook opnieuw in tussen de drempel ter hoogte van huisnummer 46 en de kruising met de Burgemeester van Oppenstraat.

Wat gaat er gebeuren en wanneer?

We breken de huidige straten tot in de ondergrond af en bouwen deze vervolgens stap voor stap weer opnieuw op. We vernieuwen ook de stoep en er komen nieuwe parkeervakken. Het werk is op maandag 9 april gestart. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot begin mei.

Hinder voor verkeer en omwonenden

Verkeer dat vanaf de Terblijterweg komt en de afrit voor het BP-tankstation neemt, kan gewoon links afslaan, richting de Burgemeester van Oppenstraat. Het BP-tankstation blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden kan geen gebruik gemaakt worden van de parkeerplaatsen in de Doctor Schaepmanstraat tussen Burgemeester van Oppenstraat en de drempel ter hoogte van huisnummer 46. We verzoeken parkeerders vriendelijk om hun auto vóór maandagochtend 9 april 7.00 uur in een van de omliggende straten te parkeren. Woningen blijven wel altijd te voet bereikbaar. 

U kunt de parkeerplaatsen tussen de drempel en de Groene Loper tijdens de werkzaamheden het beste bereiken via de Kolonel Millerstraat (over een stukje Groene Loper). De Groene Loper is nog werkterrein, maar beheerder Avenue2 geeft hier voor de duur van de werkzaamheden toestemming voor.

Bent u slecht ter been? Neem dan contact op met Servicelijn Maastricht Oost via 043 – 350 71 50. Mailen kan ook: via www.a2maastricht.nl/servicelijn vindt u het invulformulier. Wij kijken samen met u naar een oplossing.

Geluids- en trillingshinder

Omwonenden moeten rekening houden met geluids- en trillingshinder, doordat we werken met machines en materieel. Daarnaast kan ook vrachtverkeer hinder opleveren. De bouwers van Avenue2 werken van maandag tot en met vrijdag dagelijks van ongeveer 07.00 tot 17.00 uur. Bij tegenvallers is uitloop tot in de avonduren niet uitgesloten.

Afvalinzameling
U kunt uw huishoudelijke afvalzakken (restafval en plastic, metaal en drankkartons) en oud papier op de gebruikelijke plek en tijd neerzetten. Wij brengen deze naar een plek waar de ophaaldienst erbij kan. Het milieuperron aan de Doctor Schaepmanstraat blijft bereikbaar.

Toekomstige situatie

Bij de drempel (ter hoogte van huisnummer 46) komen twee parkeervakken om recht in te steken, zoals deze er nu ook zijn. Tussen de drempel en de Burgemeester van Oppenstraat kunnen in de toekomst auto’s parallel aan de straat parkeren (in totaal 12 vakken).

Hieronder vindt u een situatietekening. U ziet dat niet de hele rijweg wordt vernieuwd. Bij de herinrichting van het kruispunt Terblijterweg-Olympiaweg in 2015 is een gedeelte van de Doctor Schaepmanstraat al vernieuwd. Nu wordt aangesloten op het werk dat toen is uitgevoerd.Fotografie: Fred Berghmans