ASFALTHERSTEL NIEUWE LIMMELDERWEG

van maandag 28 mei tot en
met vrijdag 22 juni 2018

Snel naar:

Let op! Meer hinder voor automobilisten in en rond Maastricht

De komende maanden is het extra opletten op de wegen in en om Maastricht, door werkzaamheden en evenementen die tegelijkertijd plaatsvinden. Vooral automobilisten krijgen te maken met afsluitingen, omleidingen en gewijzigde situaties. Let goed op de borden en reken op extra reistijd. Maastricht Bereikbaar informeert u over de bereikbaarheid en geeft reis- en parkeertips.

Bereikbaarheid P+R Maastricht Noord

De afsluitingen hebben consequenties voor de bereikbaarheid van P+R Maastricht Noord. Tijdens fase 1 is de P+R beperkt bereikbaar. Tijdens fase 2 is de P+R niet bereikbaar voor automobilisten. Meer informatie op de website van Maastricht Bereikbaar.

Voor bedrijven: informeer uw klanten, leveranciers en medewerkers

Wist u dat u de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar met alle afsluitingen en omleidingen ook kunt toevoegen aan uw eigen bedrijfswebsite? Zo kunt u uw bezoekers attenderen op uw bereikbaarheid. Hulp nodig? Neem contact op met Maastricht Bereikbaar.

Download hier een pdf met de belangrijkste informatie over de werkzaamheden. Deze factsheet kunt u gebruiken om digitaal door te sturen of op te hangen als poster. Wilt u graag papieren exemplaren ontvangen? Mail dan naar communicatie@avenue2.nl en geef aan hoeveel u er wilt ontvangen.

ASFALTHERSTEL NIEUWE LIMMELDERWEG

van maandag 28 mei tot en met vrijdag 22 juni 2018

Update 7 juni 2018

Sinds de zomer van 2014 is Maastricht Noord (bedrijventerrein Beatrixhaven/P+R Noord) vanaf de A2 en A79 bij knooppunt Kruisdonk bereikbaar via een rechtstreekse verbindingsweg: de Nieuwe Limmelderweg. Van 28 mei tot en met 22 juni is deze weg in fasen afgesloten, vanwege asfaltherstel. Forse verkeershinder, met name tijdens de spits, is onvermijdelijk. De afsluitingen hebben gevolgen voor de bereikbaarheid van P+R Maastricht Noord. Omwonenden moeten rekening houden met (geluids)hinder.

Update 23 mei: Tijdens fase 2 (van 11 tot en met 22 juni) van het werk aan de Nieuwe Limmelderweg nemen we een aanvullend werk mee. In opdracht van de gemeente Maastricht passen we de kruising Nieuwe Limmelderweg - Hoekerweg aan. Lees meer op deze pagina.

Waarom?

U heeft het wellicht al eens gezien als u over de Nieuwe Limmelderweg reed: in het wegdek zijn scheuren ontstaan. Deze scheuren zijn ontstaan door onverwachte werking van de fundering. Het scheuren van de fundering zet zich ook door in het asfalt. Daarom gaan we het asfalt herstellen.

Tijdens fase 2 passen we daarnaast de kruising Hoekerweg - Nieuwe Limmelderweg aan. Ongeveer tegelijkertijd bouwt gemeente Maastricht de naastgelegen kruising Fregatweg - Hoekerweg om tot rotonde. Beide aanpassingen gebeuren om de doorstroming in de Beatrixhaven te verbeteren, nu de oorspronkelijk geplande Kraakweg (het verlengstuk van de Nieuwe Limmelderweg tot aan de Galjoenweg) niet kan worden aangelegd voor autoverkeer. Lees hier meer over op de website van Maastricht Bereikbaar.

Wat gaat er gebeuren?

Op de Nieuwe Limmelderweg starten we met het verwijderen van het asfalt. We brengen op de fundering een extra laag aan, waarna we verder gaan met de asfaltlagen, detectielussen (voor de verkeerslichten) en markeringen.

Op de kruising Nieuwe Limmelderweg - Hoekerweg brengen we ook nieuw asfalt aan. Verder worden voor het aanpassen van de kruising onder andere middengeleiders (verharde bermen die in het midden van de weg liggen, tussen twee rijrichtingen, om verkeersstromen te scheiden), markeringen en bebording aangepast.

Wanneer?

We werken in twee fasen:
 • We beginnen op de Nieuwe Limmelderweg tussen de A2 en de A79. Dit wegdeel is volledig afgesloten van maandag 28 mei tot en met vrijdag 8 juni. 
 • Van maandag 11 juni tot en met vrijdag 22 juni werken we tussen de A2 en Hoekerweg. Dan is dit deel, inclusief de kruising Nieuwe Limmelderweg - Hoekerweg, volledig afgesloten.

Hinder voor verkeer

We werken in fasen, om de overlast voor verkeer te beperken. Forse hinder, met name tijdens de spits, is echter onvermijdelijk. Reken op circa 10 minuten extra reistijd. Vanwege de extra drukte op de omleidingsroutes kan hier bovendien file ontstaan. Houd dus rekening met vertraging. 

We zetten de afsluitingen in de verschillende fasen op een rij. In de tekeningen die hieronder per fase zijn ingevoegd, ziet u niet alleen de afsluitingen, maar ook de rijrichtingen die wél mogelijk zijn.

Fase 1: van maandag 28 mei 9.00 uur tot vrijdag 8 juni 20.00 uur
 • Nieuwe Limmelderweg: volledig afgesloten tussen A2 en A79:
  • verkeer vanaf Heerlen/A79 kan niet naar Maastricht Noord (Beatrixhaven/P+R)
  • verkeer vanaf Eindhoven/A2 kan niet naar de A79 richting Heerlen  
  • verkeer vanaf Eindhoven/A2 kan wel naar Maastricht Noord (Beatrixhaven/P+R)
 • Afrit 52 A2: afgesloten voor verkeer richting A79 (Heerlen/Valkenburg), Amby of Rothem. 
 • Oprit 1 A79 richting Heerlen: alléén toegankelijk voor verkeer vanuit Amby. 
 • Oprit 52 A2 richting Eindhoven: alléén toegankelijk voor verkeer vanuit de A79 of Amby. 
 • Ambyerweg: afgesloten tussen komgrens Rothem en Nieuwe Limmelderweg. Het fietspad tussen de Nieuwe Limmelderweg en Ambyerweg blijft open tijdens de werkzaamheden.
Fase 2: van maandag 11 juni 9.00 uur tot vrijdag 22 juni 20.00 uur
Nieuwe Limmelderweg afgesloten tussen de A2 en Hoekerweg, inclusief de kruising Nieuwe Limmelderweg - Hoekerweg. Het is dan niet mogelijk om van de A2 of A79 richting Maastricht Noord (Beatrixhaven/P+R) te rijden. Verkeer van de A2 naar A79 en andersom blijft wel gewoon mogelijk. 

Let op!
P+R Maastricht Noord is tijdens fase 2 niet bereikbaar voor automobilisten.
18 juni – 2 juli: werkzaamheden Hoekerweg - Fregatweg 
Tijdens de tweede week van fase 2 gaat de gemeente Maastricht aan de slag bij de kruising Hoekerweg - Fregatweg. Van maandagochtend 18 juni tot en met maandagochtend 2 juli bouwt de gemeente deze kruising om tot rotonde. De werkzaamheden worden op elkaar afgestemd, om overlast te beperken. Meer informatie over deze werkzaamheden en de bereikbaarheid volgt binnenkort op de website van Maastricht Bereikbaar.

Omleidingsroutes

Kijk voor alle omleidingsroutes op de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar. Buiten worden de omleidingsroutes met gele borden langs de weg aangegeven. Houd in elk geval rekening met circa 10 minuten extra reistijd/vertraging en mogelijk langer vanwege meerdere werkzaamheden en evenementen in en om de stad.

Weten waar u aan toe bent? Check dan vóór vertrek de actuele verkeersdrukte op de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar.

Op de website van Arriva vindt u binnenkort informatie over aanpassingen in de busdienstregeling.

Geluids- en trillingshinder

Bedrijven grenzend aan het werkterrein en omwonenden moeten rekening houden met geluids- en trillingshinder, omdat we werken met machines. Daarnaast kan ook vrachtverkeer hinder opleveren. De bouwers van Avenue2 werken van maandag tot en met vrijdag van ongeveer 07.00 tot 17.00 uur. Bij tegenvallers is uitloop tot in de avonduren niet uitgesloten.

Foto: Aron Nijs