NIEUWE MIJLPAAL AANBESTEDING A2 MAASTRICHT (GEPLAATST 20 MEI 2009)

Drie definitieve inschrijvingen (aanbestedingsvakterm voor definitief plan, red.) van de marktpartijen markeren een nieuwe mijlpaal in de aanbesteding voor A2 Maastricht. Van de drie inschrijvingen zijn er twee binnen de aanbestedings-voorwaarden, te weten: Avenue2 en Unie van Maastricht. Deze worden doorgeleid naar de Gunningsadviescommissie.
Een partij, te weten: BA2M heeft een definitieve inschrijving gedaan onder aanvullende voorwaarden. Dit plan kan niet worden doorgeleid naar de Gunningsadviescommissie.

BA2M is van mening dat zich ten opzichte van 1 oktober 2008 (moment eerste voorlopige bieding en vanaf 15 november Consultatie op drie plannen voor A2 Maastricht) door externe marktontwikkelingen het voor haar niet mogelijk is binnen de gestelde voorwaarden een definitieve inschrijving te doen. Voor BA2M is dit het definitieve einde van de aanbestedingsprocedure. Het betreft in deze een eigenstandige afweging van een marktpartij.

Stuurgroepvoorzitter Wim Hazeu: “Ooit zijn we met vijf marktpartijen begonnen. Een steeds verdere trechtering past binnen een regulier aanbestedingsproces. Iedere marktpartij maakt ook in elke fase eigen afwegingen. Vorige week hebben de drie marktpartijen hun definitieve inschrijvingen aangeboden. In deze economisch roerige tijden een spannend moment. Twee plannen voldoen aan onze aanbestedingsvoorwaarden. Dat vinden we geweldig.
Bijzonder jammer is, dat het plan van BA2M niet doorgeleid kan worden naar de Gunningsadviescommissie. Deze marktpartij heeft een eigenstandige afweging gemaakt en in haar definitieve inschrijving aanvullende voorwaarden opgenomen.
De Stuurgroep A2 Maastricht respecteert de afwegingen die BA2M heeft gemaakt. Deze marktpartij heeft in de innovatieve aanbesteding laten zien een uitermate constructieve en professionele partij te zijn die zich maximaal heeft ingespannen met creatieve voorstellen te komen. De Stuurgroep en het projectbureau A2 Maastricht zijn BA2M zeer erkentelijk voor het kwalitatief hoogwaardige en innovatieve plan ‘Cité en Route’ en de manier waarop is samengewerkt.”

Zoals bekend zal volgens de huidige zeer strakke planning de Stuurgroep A2 Maastricht rond 1 juli de keuze van het winnende plan bekend te maken. Ze laten zich daarbij adviseren door een onafhankelijke Gunningsadviescommissie. In de stuurgroep werken samen het Rijk, gemeente Maastricht, Provincie Limburg en gemeente Meerssen. Het winnende plan wordt verder uitgewerkt in een tracébesluit en ontwerp bestemmingsplan.