MAASTRICHT KRIJGT 15 MILJOEN EURO EXTRA UIT EUROPEES FONDS (GEPLAATST 15 JULI 2009)

Maastricht heeft 15 miljoen euro extra van de Europese Commissie weten te krijgen voor de aanpak van de economische crisis. Het geld komt uit het Europese fonds om versneld infrastructurele projecten te starten in het kader van de crisisbestrijding. De extra bijdrage van 15 miljoen is beschikbaar gesteld voor het Project A2 Maastricht (aanleg A2-tunnel en gebiedsontwikkeling) en komt boven op de reeds eerder toegezegde Europese subsidies van in totaal 2,5 miljoen euro voor planontwikkeling.

Minister Eurlings van Verkeer, die de toekenning vanuit Europa bevestigde, is zeer verheugd over deze extra middelen. “Naast de extra subsidie voor het Project A2 Maastricht van 15 miljoen, hebben we ook voor Amsterdam een extra bijdrage van zeven miljoen weten te bemachtigen. Gezien het grote aantal projecten in heel Europa die meedingen naar een bijdrage uit dit fonds, is dit voor Nederland een zeer goed resultaat.” In totaal heeft de Commissie in dit fonds 500 miljoen euro beschikbaar voor heel Europa. “Europa laat hiermee zien dat duurzame mobiliteit over de landsgrenzen heen van groot belang is”, aldus minister Eurlings.

Eurlings wijst erop dat vooral de bijzonder effectieve lobby en aanpak vanuit het departement en de gemeente Maastricht aan de basis hebben gelegen van dit resultaat. “Zo is het feit dat ook burgemeester Leers afgelopen maanden vele malen persoonlijk in Brussel is gaan pleiten voor het A2 -project in zijn stad zeker medebepalend geweest voor dit succes. Het is ook om die reden dat Eurocommissaris Antonio Tajani van Vervoer graag bereid is om nog dit jaar naar Maastricht te komen om persoonlijk de eerste schop in de grond te steken voor de start en de uitvoering van het Project A2 Maastricht.”

De gemeente Maastricht reageert zeer verheugd op het besluit. Burgemeester Leers: “Met deze extra middelen is de financiering van de A2 rond en kunnen we met dit voor Maastricht en de regio Zuid-Limburg alles bepalende project nu daadwerkelijk van start. Ik dank de Eurocommissaris Tajani en in het bijzonder onze minister Eurlings. Zonder de inzet en de persoonlijke betrokkenheid van minister Eurlings en zijn departement was dit nooit gelukt. Met de daadwerkelijke start van het Project A2 Maastricht – waarvoor we EUcommissaris Tajani en minister Eurlings van harte uitnodigen - kan Maastricht een voortrekkersrol nemen in het herstel van het vertrouwen in de economie en kunnen we verder bouwen aan een nieuwe toekomst voor onze stad en streek.”