SAMEN HOUDEN WE MAASTRICHT BEREIKBAAR! (GEPLAATST 4 SEPTEMBER)

Vandaag hebben ruim 50 vertegenwoorigers van bedrijfsleven, belangenorganisatie en overheid een intentieverklaring getekend om gezamenlijk maatregelen te treffen voor de opvang van 10% groei van het autoverkeer tussen 2010 en 2016.
Stuurgroepvoorzitter Mobiliteits Management Maastricht wethouder Wim Hazeu verwacht dat alle ondertekenaars ook als ambassadeur van de stad zullen optreden en elkaar geen problemen aanpraten over dreigende onbereikbaarheid. "Het stimuleren van slim reizen hoort bij alle andere verkeersmaatregelen die we structureel in deze stad nemen. Ook voor de realisatie van A2 Maastricht ben ik niet ongerust. Er ligt nu een prima plan dat uitstekend voldoet aan de randvoorwaarden voor de tijdelijke bereikbaarheid. Natuurlijk zullen we wel eens een straat moeten omrijden of zo, maar de stad gaat niet op slot."