TIJDELIJKE HUURDERS GEÏNTERESSEERD IN VERVANGENDE WONING (GEPLAATST 12 NOVEMBER 2009)

Zo’n 60 procent (62 huishoudens) van de tijdelijke huurders die op 1 april 2010 hun woning moeten verlaten, heeft gereageerd op de informatiebrief van 5 oktober jl. Ruim de helft gaat in op het aanbod om na 1 april 2010 gebruik te maken van een vervangende woonruimte aan de President Rooseveltlaan of nog drie maanden gratis het huidige appartement in gebruik te houden. De rest gaat zelf op zoek naar een nieuwe woning.   

Op 5 oktober hebben de tijdelijke huurders van de President Rooseveltlaan, Professor Cobbenhagenstraat en de Viaductweg bericht gekregen over de geplande sloop van hun woning: de eerste huurcontracten worden op 1 april 2010 opgezegd. De rest volgt in de jaren daarna. Bewoners die volgend jaar al hun woning moeten verlaten, kunnen tijdelijk een vervangende woning huren aan de President Rooseveltlaan. De eerste drie maanden zijn gratis. Doordat A2 Maastricht in fasen wordt uitgevoerd is -beperkt- woonruimte beschikbaar in blokken die pas vanaf 2016 worden afgebroken. Daarnaast kunnen bewoners nog drie maanden gratis gebruik maken van hun huidige appartement. Veel tijdelijke bewoners zijn blij met het aanbod: “Dan heb ik meer tijd om naar een nieuwe woning te zoeken.”  

De overige tijdelijke huurders (28 huishoudens) hebben bij Projectbureau A2 Maastricht aangegeven geen gebruik te willen maken van dit aanbod. Sommige daarvan hebben hun huurcontract al opgezegd. Zij zoeken zelf naar een nieuwe woning. De bewoners die nog niet hebben gereageerd op de brief van Projectbureau A2 Maastricht, krijgen binnenkort opnieuw bericht. Zij kunnen dan alsnog aangeven naar welke optie hun voorkeur uitgaat.