OUD NIEUWS: VERVOER GEVAARLIJKE STOFFEN DOOR BOVENSTE TUNNELBUIS (GEPLAATST 13 JANUARI 2010)

Deze week heeft Dagblad de Limburger aandacht besteed aan het vervoer van gevaarlijke stoffen via de bovenste tunnelbuis. Inhoudelijk is het artikel correct. Alleen betreft het geen nieuwe ontwikkeling. Het plan de Groene Loper dat juni 2009 is gekozen tot beste plan voor A2 Maastricht is naar aanleiding van de consultatie op een aantal punten aangepast. Dit is ook in de toenmalige berichtgeving meegenomen. Voor wie het nog eens wil nakijken:

Sinds de consultatie op toen nog drie plannen voor A2 Maastricht (nov. 2008 tot jan. 2009), heeft Avenue2 het tunnelontwerp op een drietal punten aangepast:

  1. Het profiel van de tunnel, de binnenkant van de tunnel, is iets verbreed. Hierdoor worden de zichtlengtes voor de weggebruikers langer.
  2. Ook is vastgesteld dat het vrachtverkeer in de onderste tunnelbuis alleen van de rechter rijstrook gebruik mag maken. Dit is beter voor de doorstroming en de veiligheid.
  3. Verder hebben de samenwerkende overheden aan Avenue2 gevraagd om zowel de bovenste als de onderste tunnelbuis geschikt te maken voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, zog. categorie 0. Dit is flexibeler voor onderhoudswerkzaamheden en in geval van ongelukken. Een van de twee buizen is dan nog steeds open en niet alle verkeer hoeft bovengronds te rijden.

In diezelfde consultatie heeft het A2-Bedrijvenplatform erop geattendeerd dat het voor vrachtvervoer, dat, of bij knooppunt Geusselt of bij knooppunt Europaplein moet zijn, ook wenselijk is dat de bovenste tunnelbuis geschikt is voor vervoer gevaarlijke stoffen.

Om door de bovenste tunnelbuis ook vrachtauto's met gevaarlijke stoffen te laten rijden, zijn verder weinig technische aanpassingen noodzakelijk. Wel zal voor het defintief maken van het tunnelontwerp nog eens een check plaatsvinden op veiligheidsaspecten. Voor veiligheid werken projectbureau A2 Maastricht en Avenue2 al in een vroegtijdig stadium samen met hulp- en nooddiensten.