AVENUE2 EN DE GEMEENTE MAASTRICHT ONDERTEKENEN CONVENANT A2SCHOOL (GEPLAATST 5 FEBRUARI 2010)

Realisatie A2school in Maastricht grote stap dichterbij  

Avenue2 en de gemeente Maastricht ondertekenen convenant A2school

75 Leerwerkplekken per jaar gedurende de gehele looptijd van de realisatie van de Groene Loper (inclusief de stadsontwikkelingsprojecten op de tunnel) én de A2school neemt de selectie en training van deze mensen op zich via een één loket systeem. Dat staat in het convenant dat wethouder Luc Winants van Sociale zekerheid & Reïntegratie en Projectdirecteur Frits van de Kerk van Avenue2 op 5 februari ondertekenen.

Het streven is om de school te gaan vestigen in één pand samen met het projectbureau A2, Avenue2 en het informatiecentrum A2 Maastricht. De locatie is nog niet definitief.

Om direct de daad bij het woord te voegen, besluiten de partners om werkzaamheden in het verzamelgebouw, zoals beveiliging, catering en schoonmaak, mede uit te laten voeren door mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Gedacht wordt aan de MTB om dit op zich te nemen.

Social Return is een initiatief van de gemeente Maastricht. Luc Winants legt uit:”De A2school geeft invulling aan social return in het A2-project en de buurtontwikkelingen in de wijken rond de rijksweg A2. Hierin kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en leerlingen werkervaring opdoen en/of doorstromen naar een betaalde baan. Het mes snijdt zo aan twee kanten. We werken aan twee stedelijke vraagstukken. Enerzijds de bereikbaarheid van de
stad en anderzijds de bereikbaarheid van de arbeidsmarkt. Uniek, dus begrijpelijk dat vanuit heel Nederland gekeken wordt naar Maastricht”.

Frits van de Kerk: “De moederbedrijven van Avenue2, Strukton en Ballast Nedam, hebben Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel staan. We weten dat bouwen altijd voor een groot deel een lokale activiteit is. Een groot project als de uitvoering van ons plan “de Groene Loper” zal dus effect hebben op de economie en werkgelegenheid in de stad. De A2school helpt Avenue2 om op een gestructureerde manier met het lokale arbeidsaanbod om te gaan en tegelijkertijd de band met de stad te versterken.”

De A2school is een initiatief van de gemeente om social return vorm te geven in het A2 project en de buurtontwikkelingen in de wijken rond de A2. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de MTB, Leeuwenborgh Opleidingen en Werkplein Maastricht. De Provincie Limburg maakt het project mede mogelijk met onder andere een financiële bijdrage. Deelnemers worden begeleid door jobcoaches die ervaring hebben met leerwerktrajecten.

Mensen met vragen over de A2school kunnen zich melden via 043-7501650 of info@a2-school.nl

Foto links: Frits van de Kerk, projectdirecteur Avenue2 in gesprek met Odile Wolfs, Gedeputeerde Staten van Provincie Limburg