BODEMONDERZOEK (GEPLAATST 11 FEBRUARI 2010)

Van eind februari tot eind maart zal aanvullend bodemonderzoek worden gedaan. Het onderzoek duurt in totaal ongeveer zes weken. In het hele A2-plangebied zal op verschillende plaatsen worden onderzocht hoe de bodem is opgebouwd.

Waarom onderzoek?
De bodemgesteldheid heeft invloed op de aanpak en uitvoering van het plan de Groene Loper. Daarom brengt Avenue2 vooraf de bodem in kaart.

De komende maanden zullen er diverse voorbereidende werkzaamheden en onderzoeken worden gedaan voor A2 Maastricht. Omwonenden en direct betrokkenen worden hierover geïnformeerd per brief door Gemeente Maastricht of Projectbureau A2 Maastricht.

Waar vindt het onderzoek plaats?
Het onderzoek vindt plaats op verschillende plaatsen in het hele plangebied.

Wanneer vindt het onderzoek plaats?
Het bodemonderzoek duurt in totaal zes weken en zal eind februari starten. Naar verwachting worden de eerste boringen rond 19 februari uitgevoerd langs de A2, nabij Kruisberg. Eigenaren van betrokken percelen worden benaderd door Gemeente Maastricht.

Zodra een gedetailleerde planning beschikbaar is zal dat op deze website bekend worden gemaakt.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
De bodemgesteldheid wordt op drie verschillende manieren in kaart gebracht:

Sonderingen
Bij sonderingen meet een sondeerwagen de sterkte (draagkracht) van de bodem. Dat gebeurt door een middel van een stang, die ongeveer zes meter de grond in gaat. De sondeerwagen lijkt op een vrachtwagen met een caravan op de opbouw, met intrekbare rupsbanden. De sondeerwagen wordt door een of twee personen bediend. 

Handboringen
Bij handboringen wordt geen mechanisch aangedreven machine gebruikt. Deze vorm van boren wordt vooral toegepast op percelen die onderdeel zijn van waardevolle natuur: de zogenaamde Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Machinale boringen
Machinale boringen worden verricht door een boorstelling op een kleine vrachtwagen.

Wat zijn de gevolgen van het onderzoek?
De omvang van de werkzaamheden is gering. Er zal niet of nauwelijks overlast zijn van geluid of trillingen.

Wie voert het onderzoek uit?
De firma Fugro verricht het onderzoek in opdracht van Avenue2. Het onderzoek is door Avenue2 afgestemd met Projectbureau A2 Maastricht en Gemeente Maastricht.

Informatie en vragen
Wilt u meer informatie over het bodemonderzoek? Neem dan contact op met het informatiecentrum A2 Maastricht, te bereiken via telefoonnummer: 043-351 6351 of e-mail: info@a2maastricht.nl.