VELDONDERZOEK (GEPLAATST 5 MAART 2010)

Vanaf vrijdagavond 12 maart zal de firma DMT geofysisch veldonderzoek verrichten. Het veldonderzoek wordt iedere avond uitgevoerd (ook in het weekend) van ’s avonds 20:00 uur tot ’s ochtends 6:00 uur. Het onderzoek zal plaatsvinden bij knooppunten de Geusselt en Europaplein en op de middenberm van de A2 tussen de twee knooppunten.

De komende maanden zullen er diverse voorbereidende werkzaamheden en onderzoeken worden gedaan voor A2 Maastricht. Omwonenden en direct betrokkenen worden hierover geïnformeerd per brief door Gemeente Maastricht of Projectbureau A2 Maastricht.

Waarom onderzoek?
Het veldonderzoek wordt gedaan om de opbouw van de ondergrond te beoordelen. De opbouw van de ondergrond heeft invloed op de aanpak en uitvoering van de Groene Loper.

Waar vindt het onderzoek plaats?
Het onderzoek zal worden gedaan rondom knooppunt de Geusselt en knooppunt Europaplein. Daarnaast zal er ook in de middenberm van de A2 tussen knooppunt de Geusselt en knooppunt Europaplein onderzoek worden uitgevoerd.

Wanneer vindt het onderzoek plaats?
De tijdstippen zijn gewijzigd (11 maart 2010)

Vanaf vrijdagavond 12 maart tot eind maart zal de firma DMT veldonderzoek verrichten.
Het veldonderzoek zal iedere avond (ook in het weekend) van ’s avonds 20:00 uur tot ’s ochtends 5:00 uur plaatsvinden.
In het weekend van ’s avonds 20:00 uur tot ’s ochtends 10:00 uur. Er is voor gekozen om het onderzoek zo te organiseren dat de verkeers -en geluidsoverlast tot een minimum beperkt blijven. Op 12 maart start DMT bij knooppunt de Geusselt en verplaatst zich gedurende ongeveer 2 weken richting Europaplein.
Op het kaartje ziet u een globale planning.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
De firma DMT zal het onderzoek voornamelijk in de middenberm van de A2 uitvoeren. Met apparatuur wordt de opbouw van de ondergrond bepaald.

Wat merkt u van het onderzoek?
Op een aantal locaties bij de knooppunten zal gedurende enkele nachten het verkeer deels worden afgesloten en eventuele omleidingroutes worden uitgezet.
Op de A2 worden de linkerrijstroken aangrenzend aan de middenberm afgezet. Het verkeer kan doorrijden over de rechter rijstrook. Tijdens het onderzoek kunt u mogelijk om de 5 minuten opeenvolgende doffe hamerklappen horen. Ondanks dat het geluid beperkt zal zijn, kunt u als omwonende daarvan enige hinder ondervinden. Elke nacht vindt over een traject van ongeveer 200 meter onderzoek plaats.

Wie voert het onderzoek uit?
De firma DMT zal het onderzoek uitvoeren in opdracht van Avenue2. Het onderzoek is afgestemd met Projectbureau A2 Maastricht.

Informatie en vragen?
Omwonenden worden geïnformeerd door het Projectbureau A2 Maastricht.
Wilt u informatie over het bodemonderzoek? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het informatiecentrum A2 Maastricht, via telefoonnummer 043-351 63 51.
Tijdens avonduren kunt u vanaf 12 maart bellen met de heer J. Malik of de heer T. Mutsaerts, te bereiken via telefoonnummer 06- 12 69 40 28.