KALKSTEENBORINGEN (GEPLAATST 12 MAART 2010)

Op maandag 15 maart zal de firma Stölben overdag kalksteenboringen uitvoeren. De boringen starten bij knooppunt Europaplein en verplaatsen zich langs de A2-passage richting knooppunt de Geusselt.

De komende maanden zullen er diverse voorbereidende werkzaamheden en onderzoeken worden gedaan voor A2 Maastricht. Omwonenden en direct betrokkenen worden hierover geïnformeerd per brief door Gemeente Maastricht of Projectbureau A2 Maastricht.

Waarom onderzoek?
Het onderzoek wordt gedaan om de opbouw van de ondergrond te beoordelen. De opbouw van de ondergrond heeft invloed op de aanpak en uitvoering van de Groene Loper.

Wanneer vindt het onderzoek plaats?
De kalksteenboringen starten naar verwachting maandag 15 maart bij knooppunt Europaplein en verplaatsten zich langs de A2-passage richting knooppunt de Geusselt. De boringen worden uitgevoerd tot half mei.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
De firma Stölben zal de boringen met 2 boorstellingen uitvoeren. Er wordt voorzichtig een buis door de klei en het grind geperst tot een diepte van ongeveer 13 meter. Vervolgens wordt geboord tot een diepte van ongeveer 35 meter in de kalksteen (zie afbeelding).

Wat zijn de gevolgen van het onderzoek?
De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd en veroorzaken geen verkeershinder op de A2, wel af en toe op locale ventwegen. Ondanks dat het geluid en de trillingen beperkt zijn, kunnen omwonenden daarvan enige hinder ondervinden.

Wie voert het onderzoek uit?
De firma Stölben verricht het onderzoek in opdracht van Avenue2. Het onderzoek is afgestemd met Projectbureau A2 Maastricht.

Informatie en vragen
Wilt u meer informatie over het bodemonderzoek? Neem dan contact op met het informatiecentrum A2 Maastricht, mevrouw O. van Oploo te bereiken via telefoonnummer 043-351 6351.