RUIM 41.000 REIZIGERS WORDEN UITGENODIGD VOOR DEELNAME ONDERZOEK REISGEDRAG (GEPLAATST 12 MAART 2010)

Het programmabureau Maastricht-Bereikbaar.nl heeft van 2 tot en met 8 maart een grote kentekenregistratie gehouden op de in- en uitvalswegen rond Maastricht. Op zeven locaties zijn met behulp van camera’s de inkomende en uitgaande auto’s geregistreerd. In totaal zijn tijdens die zeven dagen ruim 1.500.000 kentekens geregistreerd.

41.000 reizigers ontvangen een uitnodiging
Op de geregistreerde kentekens is vervolgens een analyse losgelaten om tot een groep van frequente spitsreizigers te komen. Bezitters van personenauto’s met een kenteken dat op minimaal 2 verschillende werkdagen in de spits is waargenomen zijn geselecteerd. Zij krijgen op hun huisadres een uitnodiging om deel te nemen aan een internetonderzoek naar het reisgedrag in de regio. In totaal worden er het komend weekend 41.000 uitnodigingen verstuurd.

Slim reizen en slim werken
Het onderzoek naar het reisgedrag vindt plaats in opdracht van het programmabureau Maastricht-Bereikbaar.nl; een gezamenlijk initiatief van overheden (gemeente Maastricht, provincie Limburg, Rijkswaterstaat, projectbureau A2 Maastricht, Kamer van Koophandel), vervoersorganisaties en bedrijven. Het doel is om met de informatie uit het onderzoek tot adequate oplossingen te komen voor een blijvende bereikbaarheid van Maastricht.

De verwachting is dat de automobiliteit in de regio Maastricht tussen 2010 en 2016 nog met 10% groeit. Maastricht-Bereikbaar.nl wil deze groei opvangen met maatregelen op het gebied van mobiliteitsmanagement, oftewel slim reizen en slim werken. Denk hierbij aan het stimuleren van OV-gebruik en fiets, stimuleren van e-werken, automobilisten belonen als ze niet in de spits reizen (spitsmijden), geven van reisinformatie en het aanbieden van een mobiliteitspas aan frequente reizigers. De in het kentekenonderzoek verkregen gegevens worden eenmalig en alleen voor dit onderzoek gebruikt. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en na het onderzoek vernietigd.