VOORBEREIDENDE ONDERZOEKEN ECODUCT KRUISBERG (GEPLAATST 12 APRIL 2010)

Voor de realisatie van de ecoducten, over de A2 ter hoogte van Meerssen/Bunde, worden de komende periode voorbereidende onderzoeken uitgevoerd. Avenue2 voert grondboringen uit om de opbouw van de ondergrond te beoordelen. De opbouw van de ondergrond heeft invloed op de uitvoering van de ecoducten.


Wanneer vindt het onderzoek plaats?
De boringen starten naar verwachting op dinsdag 20 april en duren tot en met donderdag 22 april 2010.


Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
De firma Furgro zal sonderingen en diepboringen uitvoeren. De boringen wordt met 1 boorstelling uitgevoerd. Er wordt voorzichtig een buis door klei, grind en kalksteen geperst.


Wat zijn de gevolgen van het onderzoek?
De werkzaamheden veroorzaken hinder voor de fietsers langs de A2 richting Bunde. Naar verwachting wordt dit fietspad volledig afgesloten van 20 april 7:00 uur tot en met 22 april 17:00 uur. Een omleiding wordt ter plaatse met borden aangegeven.

De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd en veroorzaken geen verkeershinder op de A2.


Wie voert het onderzoek uit?
De firma Fugro verricht het onderzoek in opdracht van Avenue2. Het onderzoek is afgestemd met Projectbureau A2 Maastricht.