EERSTE TIJDELIJKE BRUG VOOR SINT MAARTENSCOLLEGE (GEPLAATST 19 APRIL 2010)

Nieuwe gemeenteraad op bezoek bij A2 Maastricht
Zaterdag 17 april zijn de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college van Maastricht op bezoek geweest bij informatiecentrum A2 Maastricht om kennis te nemen van de stand van zaken van het project. Avenue2-directeur Frits van de Kerk heeft tijdens de bijeenkomst bekend gemaakt dat de eerste tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers in de tweede helft van dit jaar vervroegd wordt aangelegd.

Het vervroegd aanleggen van de eerste tijdelijke brug is een verzoek van de Centrale Ouderraad en directie van het Sint Maartenscollege. Ze zijn bezorgd over de verkeersveiligheid van de leerlingen die regelmatig de A2 moeten oversteken tussen de locatie aan de Noormannensingel en de dependance aan de overkant in de voormalige Theresiaschool aan de President Rooseveltlaan. 

 


Frits van de Kerk: “Avenue2 en het projectbureau A2 Maastricht vinden de sociale -en verkeersveiligheid voor de grote groep leerlingen erg belangrijk. Maar we moesten toch eerst techniek, financiën, vergunningen en locatie nader onderzoeken om te kunnen toezeggen dat het inderdaad mogelijk is om de brug vervroegd te plaatsen in de tweede helft van dit jaar.”

De eerste tijdelijke brug bestaat vooral uit staal en komt op de huidige A2-passage ter hoogte van het voormalige sportterrein van de school en is geschikt voor voetgangers en fietsers. De fiets kan via een fietsgootje langs de trappen aan de hand meegenomen worden. Op de brug zelf kan gefietst worden. Met het Sint Maartenscollege wordt nog besproken hoe de leerlingen kunnen worden aangespoord vooral van de brug gebruik te gaan maken.

In het totaalplaatje voor de tijdelijke situatie wordt rekening gehouden met meerdere tijdelijke bruggen voor langzaam verkeer en oversteekmogelijkheden voor mindervaliden. De aanleg van bijvoorbeeld de tijdelijke bruggen voor langzaam verkeer en de tijdelijke A2 vindt in verschillende fases plaats. De brug voor het Sint Maartenscollege zal daardoor nog een keer richting zuiden verplaatst worden. In de tweede helft van dit jaar wordt duidelijker hoe het totaalplaatje voor de overige tijdelijke bruggen eruit komt te zien.

De andere tijdelijke bruggen voor langzaam verkeer worden in de loop van 2011 geplaatst, wanneer het Tracébesluit van het Rijk voor de ombouw van de huidige autoweg tot autosnelweg definitief is en voordat de tijdelijke A2 wordt aangelegd.

Ook de nieuwe wethouders Luc Winants en Albert Nuss zijn enthousiast over de eerste tijdelijke brug. Winants heeft onder andere integrale gebiedsontwikkeling A2 in zijn portefeuille en wordt de nieuwe voorzitter van de Stuurgroep A2 Maastricht waarin Rijkswaterstaat, Gemeente Maastricht, Provincie Limburg en Gemeente Meerssen samenwerken. Nuss heeft onder andere verkeersmanagement en alle mobiliteitsactiviteiten voor Maastricht Bereikbaar in zijn portefeuille. Beide benadrukken dat de Groene Loper een fantastisch plan is voor de stad en vooral voor Noordoost. “Het is voor Maastricht uiterst belangrijk dat dit jaar de planologische procedures goed worden afgerond om vervolgens zo snel mogelijk te starten”, aldus Winants.