VERVOLG VOORBEREIDENDE ONDERZOEKEN ECODUCT KRUISBERG (GEPLAATST 26 APRIL 2010)

Voor de realisatie van de ecoducten, over de A2 ter hoogte van Meerssen/Bunde, worden de komende periode voorbereidende onderzoeken uitgevoerd. Avenue2 voert grondboringen uit om de opbouw van de ondergrond te beoordelen. De opbouw van de ondergrond heeft invloed op de uitvoering van de ecoducten.

Wanneer vindt het onderzoek plaats?
De boringen vinden plaats op dinsdag 27 april 2010.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
De firma Fugro zal sonderingen en diepboringen uitvoeren. De boringen worden met een boorstelling uitgevoerd. Er wordt voorzichtig een buis door klei, grind en kalksteen geperst.

Wat zijn de gevolgen van het onderzoek?
De werkzaamheden veroorzaken hinder op de Vliegveldweg langs de A2. Tussen 09:00 en 16:30 uur is hier één rijstrook beschikbaar. Automobilisten kunnen op de Vliegveldweg enige vertraging ondervinden. De situatie wordt ter plaatse met borden aangegeven.

De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd en veroorzaken geen verkeershinder op de A2.

Wie voert het onderzoek uit?
De firma Fugro verricht het onderzoek in opdracht van Avenue2. Het onderzoek is afgestemd met Projectbureau A2 Maastricht.