TUNNELVEILIGHEID (GEPLAATST 28 MEI 2010)

De  A2-tunnel Maastricht wordt een veilige tunnel voorzien van de  benodigde veiligheidsvoorzieningen zoals die genoemd worden in de Wet en aanverwante richtlijnen zoals die gelden voor alle  Nederlandse wegtunnels. Hierbij valt te denken aan 24-uurs camerabewaking, ventilatoren, vluchtkanaal en vluchtdeuren, verkeerssystemen die de doorstroming monitoren, detectiesystemen, brandmelders, blusvoorzieningen, luidssprekersysteem e.d. In een vroegtijdig stadium wordt samengewerkt met de hulpdiensten zoals de brandweer.

Momenteel  verkeert het project in de planfase die uiteindelijk moet leiden tot het ruimtelijk besluit, het zogenaamde Ontwerp-Tracébesluit. Tunnelveiligheid is onderdeel van dit ruimtelijk besluit.  Conform Wet- en Regelgeving wordt hierbij aangetoond dat de dubbellaags tunnel zal voldoen aan alle veiligheidseisen en dat de tunnel met de veiligheidsvoorzieningen te realiseren zijn binnen de voorziene planologische ruimte. In de vervolgfase, de ontwerpfase, wordt op basis van een nadere analyse met alle betrokkenen, het definitieve totaalpakket aan veiligheidsvoorzieningen en organisatorische maatregelen vastgesteld en ontworpen. Dit wordt in de bouwvergunning juridisch-planologisch vastgelegd.