NIEUWSBRIEF MA2STRICHT ACTUEEL, JULI 2010 (GEPLAATST 5 JULI 2010)

Vanaf 5 juli wordt de nieuwsbrief Ma2stricht Actueel verspreid. Inwoners van de A2-buurten en andere belangstellenden zullen de nieuwe nieuwsbrief ontvangen. In deze editie vooral aandacht voor het begin van de inspraak over het Ontwerp-Tracébesluit en milieueffectrapport.