START INSPRAAK OTB/MER (GEPLAATST 6 JULI 2010)

Vanaf 6 juli tot en met 16 augustus 2010 liggen het Ontwerp-Tracébesluit en milieueffectrapport A2 Passage Maastricht ter inzage. Iedereen kan hierop reageren