INSPRAAK OTB/MER HALVERWEGE (GEPLAATST 22 JULI 2010)

Gedurende de inspraakperiode voor het Ontwerp-Tracébesluit en milieueffectrapport, van 6 juli tot en met 16 augustus 2010, bent u van harte welkom in het Informatiecentrum A2 Maastricht op de volgende dagen van 15.00 uur tot 19.00 uur:

 dinsdag 27 juli          woensdag 28 juli  
 dinsdag 3 augustus *        woensdag 4 augustus
 dinsdag 10 augustus  woensdag 11 augustus
 
* Dinsdag 3 augustus zijn specialisten voor lucht, geluid, water, verkeer, natuur en tijdelijke bereikbaarheid aanwezig.