KAPVERGUNNINGEN AANGEVRAAGD (GEPLAATST 11 AUGUSTUS 2010)

Avenue2 heeft deze week een vergunningaanvraag ingediend voor het kappen van een groot aantal bomen in het A2-plangebied. De bomen moeten verdwijnen in verband met de aanleg van de tunnel en het ombouwen van knooppunt Kruisdonk. In totaal gaat het om ongeveer 500-600 bomen.

De bomen staan verspreid over het hele plangebied, onder meer langs de A2 en A79 ter hoogte van knooppunt Kruisdonk en langs de President Rooseveltlaan, Viaductweg en Terblijterweg. Het betreft voor het grootste deel percelen van gemeente Maastricht. Daarnaast zijn enkele particuliere perceeleigenaren benaderd om te praten over kapmogelijkheden.

De kap vindt naar verwachting plaats vanaf januari 2011. Avenue2 schakelt hiervoor een erkend rooibedrijf in. Tijdens de aanleg van de infrastructuur worden op diverse plaatsen weer nieuwe bomen aangeplant, onder andere in het kader van natuurcompensatie. Zo komt er de Groene Loper: een groen, recreatief lint voor fietsers en voetgangers dat van Vaeshartelt naar Céramique door de stad slingert. Ook wordt in de Landgoederenzone bos aangeplant.

Overigens zijn vorige week al een tiental bomen gekapt rond het voormalige KPN-terrein (aan de westkant van de N2). Dit in verband met de voorbereidingen voor de tijdelijke (fiets –en voetgangers)brug bij het Sint Maartenscollege.