ONTWERP-BESTEMMINGSPLANNEN A2 TRAVERSE EN A2 MARIËNWAARD TER INZAGE (GEPLAATST 6 SEPTEMBER 2010)

Van maandag 6 september tot en met maandag 18 oktober 2010 liggen de Ontwerp-Bestemmingsplannen (OBP) A2 Traverse en A2 Mariënwaard ter inzage. Iedereen kan hierop reageren. Deze stap is nodig voor de bovengrondse inrichting van de ondertunneling tussen Geusselt en Europaplein, de nieuwe ontsluitingsweg en het nieuwe vastgoed voor het bedrijventerrein Beatrixhaven en natuurcompensatie.