PERSBERICHT: ONTWERPBESTEMMINGSPLANNEN A2 TRAVERSE EN A2 MARIËNWAARD TER INZAGE (GEPLAATST 6 SEPTEMBER 2010)

Van maandag 6 september tot en met maandag 18 oktober 2010
liggen de Ontwerp-Bestemmingsplannen (OBP) A2 Traverse en A2
Mariënwaard ter inzage. Iedereen kan hierop reageren. Deze stap is
nodig voor de bovengrondse inrichting van de ondertunneling tussen
Geusselt en Europaplein, de nieuwe ontsluitingsweg en het nieuwe
vastgoed voor het bedrijventerrein Beatrixhaven en
natuurcompensatie.